Sommarbemanning 2019

Skyddsombuden i Karlstad slår larm om arbetstrycket på akuten

Skyddsombuden i Karlstad slår larm om arbetstrycket på akuten
Magnus Nylén, Vårdförbundets skyddsombud på akuten på Centralsjukhuset i Karlstad, kräver arbetsmiljöåtgärder av arbetsgivaren.

Bemanningen på akuten vid Centralsjukhuset i Karlstad var redan låg när den inför sommaren minskades med ytterligare fem tjänster. Nu har skyddsombuden lämnat in en anmälan med krav på arbetsmiljöåtgärder.

”Håll dig frisk i sommar”, uppmanar Nya Wermlands-Tidningen, och verksamhetschefen på Centralsjukhuset i Karlstad säger att de kommer att göra tydligare prioriteringar i sommar. 10 av 50 tjänster på akuten var sedan tidigare inte besatta och nyligen slog en av sjuksköterskorna larm i sociala medier:

”Vår arbetsmiljö är minst sagt hård och vi sliter varje dag, vi är även nu 5 sjuksköterskor mindre per dygn. Detta för att vi ska få mindre pass att lösa. Vi får inte alltid rast och vi blir beordrade att jobba övertid. Den här veckan dog en person under mina och min kollegas händer.”

Väntar fortfarande på svar

Trots att arbetstrycket på akutmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad har varit hårt länge har sjukhusledningen dragit ned på bemanningen med ytterligare fem sjuksköterskor per dygn. Nu har Vårdförbundets och Kommunals skyddsombud lämnat en 6:6a-anmälan till hälso- och sjukvårdsledningen. Svaret skulle komma i dag, men än så länge har de inte hört något.

– Vi kräver att relevanta åtgärder vidtas – det här drabbar hela sjukhuset. När vi på akuten måste prioritera och inte hinner ta hand om alla patienter måste personalen på vårdavdelningarna vårda fler, säger Magnus Nylén, sjuksköterska och skyddsombud för Vårdförbundet på akutmottagningen.

Till sommarkartan

Sedan februari har akutens ledning och de fackliga organisationerna försökt hitta åtgärder för att lösa personalförsörjningen, både över sommaren och på längre sikt.

– Bästa sättet att få sjuksköterskor att vilja arbeta kvar i stressen här är att införa en ny arbetstidsmodell. Vi har föreslagit en modell där man arbetar 80 procent med full lön. Merkostnaden sparas in genom mindre övertid och färre sjukskrivningar, säger Magnus Nylén.

Saknar tid för återhämtning

Men den lösningen tilltalade inte regionledningen, som redan har en ob-modell de anser fungerar bra. En modell som ger alldeles för lite tid för återhämtning, anser Vårdförbundet.

– Deras modell är utformad så att den som arbetar mycket obekväm arbetstid kan välja att ta ut det i komp eller i pengar. Men den som tar ut det i tid får väldigt lite utdelning. Själv fick jag tre dagars ledighet för obekväm arbetstid under sex månader. Det ger ingen återhämtning vilket vi tycker är det viktigaste.

Enligt Lise-Lotte Alfredsson, avdelningschef på akuten, har de tagit beslutet att gå ner i bemanning för att minska antalet vakanser och slippa fler beordringar. 450 turer skulle annars ha varit vakanta. Det hade inneburit tio extra pass per sjuksköterska.

– Vi har sökt efter vikarier med ljus och lykta, men när vi inte tag på några måste vi sänka bemanningen, säger hon.

Har gjort en riskbedömning

Cheferna på akuten skickade i går en riskbedömning av verksamhetsförändringen till sjukhusledningen. Riskerna de ser är hög arbetsbelastning, långa väntetider, övertid och fler beordringar.

– Visst kommer väntetiderna att bli längre eftersom vi måste fokusera på dem som är akut sjuka, men hittills bedömer jag inte att det är ett hårdare tryck här än tidigare somrar. Så egentligen förstår jag inte varför skyddsombuden lämnar in en 6:6a-anmälan i år. Kanske för att personalen känner att de inte har fått stöttning uppifrån, säger Lise-Lotte Alfredsson.

Anmälan kommer att skickas vidare till Arbetsmiljöverket om inte skyddsombuden får något svar med en åtgärdsplan från sjukhusledningen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida