Socialstyrelsen: Åtgärderna på Sundsvalls sjukhus räcker inte

Socialstyrelsen: Åtgärderna på Sundsvalls sjukhus räcker inte

Socialstyrelsen är inte nöjd med de åtgärder som Sundsvalls sjukhus vidtagit efter den kritik som riktats mot sjukhuset. Nu kommer myndigheten att följa upp med ytterligare tillsyner.

21 september 2012

Turerna kring situationen på Sundsvalls sjukhus fortsätter.

Under ett och ett halvt års tid har sjukhuset fått ta emot massiv kritik för överbeläggningar, underbemanning, otillräcklig städning och brister i avvikelsehanteringen och Socialstyrelsen har genomfört flera inspektioner på sjukhuset.

I maj krävdes sjukhuset på en halv miljon kronor i vite av Arbetsmiljöverket för bristande arbetsmiljö på strokeavdelningen.

För att komma tillrätta med problemen sjösatte sjukhusledningen en plan under namnet  ”patientsäker beläggning”, en plan som Socialstyrelsen nu menar varit otillräcklig.

 Vissa förbättringar har skett

Via projektet, som startade i april 2012, över ett år efter Socialstyrelsens första inspektion, har sjukhuset definierat och tagit itu med en rad problem. Bland annat planerar man att öppna en ny dagvårdavdelning vilket frigör slutenvårdsplatser. Samtidigt har hygienrutinerna setts över och samverkansprojekt med kommunen och primärvården har inletts.

Fortsatt under luppen

Men Socialstyrelsen anser att det återstår flera problem att lösa. Antalet avvikelser som gäller överbeläggningar är fortsatt högt och det finns fortfarande brister i vårdhygien och planering. Därför kommer myndigheten att genomföra flera inspektioner på sjukhuset den närmaste tiden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida