Sollefteå: Långvarig överbeläggning kritiseras av Arbetsmiljöverket

Det finns ett konstant behov av fler vårdplatser, arbetsbelastningen är hög och det saknas rutiner för att göra riskbedömningar. Arbetsmiljöverket ser allvarligt på situationen vid Sollefteå sjukhus.

Eftersom lokalerna inte är anpassade för så många patienter blir problemen stora när extrasängar ställs in både i vårdsalar och i utrymmen som inte är avsedda för vård. När Arbetsmiljöverket nyligen besökte sjukhuset låg till exempel en patient i ett duschrum.

Resurser saknas

Arbetsgivarens plan för att hantera överbeläggningarna fungerar inte som det är tänkt eftersom beläggningen är konstant hög och det saknas resurser för att åstadkomma några verkliga förbättringar.

Nu kräver Arbetsmiljöverket att ledningen ska undersöka hur personalen upplever arbetsbelastningen till följd av den långvariga överbeläggningen och bedöma om de befintliga resurserna verkligen stämmer överens med den verksamhet som bedrivs. Dessutom ska rutiner för riskbedömning vid överbeläggningar införas.

Inga nya sjuksköterskor

Verksamhetschefen har meddelat att beslut har tagits om en utökning av antalet vårdplatser och att bemanningen ska utökas med sammanlagt 13,5 underskötersketjänster. Arbetsmiljöverket anser att det är viktigt att göra en riskbedömning bland annat när det gäller omfördelningen av arbetsuppgifter med tanke på att det inte blir fler sjukskötersketjänster.

Tillsynen vid Sollefteå sjukhus ingår i den nationella inspektion som Arbetsmiljöverket genomför vid samtliga akutsjukhus i landet under hösten.

Verket fokuserar framför allt på vilka strategier som finns för att förebygga att överbeläggningar uppstår samt vilka rutiner som finns för att göra riskbedömningar av personalens arbetsförhållanden om överbeläggningar ändå uppstår.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida