Sparplanerna klubbade i Landstinget i Värmland

På tisdagskvällen klubbade en enig landstingsstyrelse i Värmland tjänstemännens förslag till besparingar. Det innebär neddragningar inom sjukvården i Värmland i år och nästa år med totalt motsvarande 300 heltidstjänster.

– Redan i går fick vi flera påringningar om att personal blir inringda för att arbeta. Det känns oroligt både inför sommaren och inför framtiden, berättar Vårdförbundets avdelningsordförande i Värmland Eva Strandh.

Besparingarna kallas omställningsarbete och omfattar alla verksamheter. Inom division allmänmedicin till exempel läggs mottagningarna i Ulvsby, Väse, Björneborg, Sulvik och Klässbol ned, medan verksamhet och öppettider dras ner i Nybble, Munkfors och Gunnarskog. Vårdcentralen i Nysäter slås ihop med den i Säffle.

Dessa neddragningar ska fasas ut i takt med att hälsoval införs i Värmland beslutade landstingsstyrelsen i går kväll. Också när det gäller barn- och ungdomsmedicin kompletterade politikerna tjänstemännens förslag.

Avgifter höjs

Inom division länsspecialiteter kommer barn- och ungdomsmedicin inte längre att ta emot ungdomar över 18 år. Barnmottagningarna i Säffle och Hagfors läggs ned och bemanningen reduceras i Arvika. Men innan det görs ska så kallade mobila team vara på plats beslutade politikerna.

Kvinnosjukvårdens öppettider minskar i Arvika, Säffle, Kristinehamn och troligen även i Torsby. Sterilisering ska i fortsättningen bara göras på medicinsk indikation.

Hörcentralerna i Årjäng och Filipstad stängs och öppettiderna i Kristinehamn och Säffle minskar. Den ototekniska verkstaden läggs ner och avgifterna inom hörselvården höjs.

Efterlyser handlingsplaner 

– De borde ha koordinerat sig bättre med kommunerna som redan nu har börjat få ta över landstingsverksamhet trots att de sedan tidigare har det tungt, säger Eva Strandh.

Redan för en månad sedan inspekterade Arbetsmiljöverket medicinkliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad sedan facken lämnat in anmälningar om ohållbara arbetsförhållanden. Det resulterade i skarp kritik och ett vite på 100 000 kronor om inte landstinget senast sista maj kan visa att de anställda får fler raster och längre vila mellan sina  arbetspass.

Dessutom lämnade Vårdförbundet strax före påsk in en begäran till landstinget om handlingsplaner till alla de risker som de olika divisionerna har identifierat i sina riskanalyser av vad omställningsarbetet kan leda till.

Inget svar på anmälan 

Riskerna handlar om en bemanning så låg att den riskerar att hota patientsäkerheten, om ökad arbetsbelastning och minskad arbetstillfredsställelse, om risk för ökad ohälsa, mindre tid för utvecklings- och kvalitetsarbeten, och risk för att det blir svårt att rekrytera personal.

Anmälan lämnades in den sjunde april och ska enligt lagen behandlas skyndsamt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida