Ständiga avbrott skapar oro för att göra fel

Ständiga avbrott skapar oro för att göra fel
Sjuksköterskorna Lena Berg och Ann-Sofie Källberg har studerat hur ständiga avbrott påverkar personalen på akutmottagningar.

Vanligast är att kollegerna avbryter varandra.

Alla som har arbetat på en akutmottagning vet hur det känns att ständigt bli avbruten. Du delar medicin och är fullt koncentrerad när kollegan kommer in och undrar över patienten med magsmärtor. Eller du har precis tagit ett ekg och måste fråga en läkare för att få det tolkat och rusar in mitt i en diktering.

Avbrotten på en akutmottagning är många, och upplevs som störande. Framför allt när arbetsbelastningen är hög. Vilket den ofta är.

Sjuksköterskorna Ann-Sofie Källberg och Lena Berg är doktorander vid institutionen för medicin vid Karolinska institutet i Stockholm. De har forskat kring patientsäkerhet och avbrott på akutmottagningar.

Välbesökt föredrag

I går höll det ett välbesökt föredrag på den 8:e nationella patientsäkerhetskonferensen som just nu pågår i Älvsjö.

– Många var intresserade och många kunde identifiera sig i det vi berättade, säger Lena Berg, som till vardags är kvalitetssamordnare vid akutkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Hennes forskning visar att det är när man är upptagen med något som kräver full koncentration som avbrotten upplevs som mest störande. I andra fall kan avbrotten få passera eller till och med upplevas som positiva.

Mycket kommunikation

Det är under någon form av kommunikation som de flesta avbrotten sker.

– Vanligast är att vi kolleger avbryter varandra. Få av våra observationer handlade om läkemedelshantering, men bland dem var det ändå en hög frekvens avbrott, säger Ann-Sofie Källberg, vårdutvecklare vid akutkliniken på Falu lasarett.

Att bli avbruten är inte det enda som stör. Att behöva vänta eller att ha för många bollar i luften samtidigt upplevs också negativt. Men den som har valt arbete på akutmottagning vet att det är komplext och att det pågår på flera parallella spår samtidigt.

– Vi har inte undersökt personalens personlighet, men vet att stresströskeln ofta är hög och att många går igång på att det händer mycket samtidigt. Många söker sig också till akutvården för att de tycker om det höga tempot, säger Lena Berg.

Uttrycker oro

Deras forskning har inte visat att avbrotten påverkar patienternas säkerhet. Däremot uttrycker personalen en oro för att säkerheten ska påverkas av att de blir störda. Särskilt när arbetsbelastningen är hög och avbrotten många.

– För att det här ska kunna förändras i grunden krävs förändringar på en makronivå, men mer konkret föreslår vi att var och en börjar reflektera över avbrott. En början är att ställa sig frågor som: ”Kan jag vänta?” eller ”Kan jag fråga någon annan?”, säger Lena Berg.

Patientsäkerhetskonferensen

  • I går inleddes den nationella patientsäkerhetskonferensen på Stockholmsmässan i Älvsjö. Den pågår även i dag.
  • Årets tema är Patientens säkra väg genom vården.
  • Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund och Sveriges kommuner och landsting är några av arrangörerna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida