Stick säkert!

Stickskydd. I takt med att nya produkter tar över minskar skadorna. I dag finns sticksäkra alternativ på de flesta områden och priserna sjunker i takt med att fler använder dem. Här är nio exempel som du förmodligen kommer att stöta på i ditt jobb — om du inte redan har gjort det.

  • Perifer venkanyl.?När man drar ut nålen går det automatiskt på ett litet skydd på spetsen som kapslas in.
  • Uppdragnings­kanyl. Kanylen är trubbig så att man inte sticker sig när läkemedlet dras upp.
  • Portnål. Säkerhetskanyl till subkutan venport. Kanylen dras upp med hjälp av vingarna och spetsen kapslas in i plattan.
  • Injektionskanyl. Direkt efter avslutad injektion fälls skyddet ner med ett enhandsgrepp. Skyddet omsluter hela nålen och kan sedan inte tas bort.
  • Skalpvenkanyl. Stickskyddad butterflynål. Tryck ovanpå vingarna när du är klar så åker kanylen in i det skyddande plaströret.
  • Perifer venkateter. Säkerhetsskyddet aktiveras automatiskt när kanylen separeras från katetern. Ett litet ”dragspel” vecklas ut och omsluter hela nålen vars spets skyddas av en vit plasthatt. Skyddar både mot stick­skador och oavsiktligt blodstänk.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida