STICKSKADOR. EU ett steg närmar bättre skydd

I somras kom facket och arbetsgivarna inom sjukhussektorn i Europa, Epsu och Hospeem, överens om att förbättra skyddet mot stick- och skärskador. Avtalet har nu lett till ett lagförslag från kommissionen som godtogs i parlamentet. Ingrid Frisk, Vårdförbundets vice ordförande som också sitter med i Epsu:s styrelse, ser sommarens avtal som ett genombrott.?

– För första gången tillämpa­des den nordiska modellen, säger hon.?

För svensk del är lagförslaget inte så revolutionerande. De åtgärder som alla länder nu förpliktigas att införa är redan genomförda i Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida