Nattarbete

Stockholm inför dubbelt natt-OB

Stockholm inför dubbelt natt-OB
Jobb en vacker sommarnatt i Stockholm kommer att ge dubbel OB-ersättning. Arkivbild: Mostphotos

För att kompensera när en djungel av olika tillägg plockas bort börjar Stockholms läns landsting med dubbel OB-ersättning vid arbete på natten.

I slutet av förra året tecknade Stockholms läns landsting, SLL, ett nytt arbetstidsavtal med Vårdförbundet. Som Vårdfokus tidigare berättat är den främsta idén med avtalet att skapa hälsosammare arbetstider. Men också att få medarbetare att stanna kvar inom landstinget och få till en enhetlig lösning i stället för en djungel av olika tillägg och ersättningar för olika medarbetare på olika arbetsplatser.

I dealen med Vårdförbundet har SLL lovat att de nya villkoren inte ska leda till att pengar som redan går till löner och tillägg försvinner ur systemet. Ersättningar som plockas bort ska ersättas med annat. Dubbelt OB-tillägg vid arbete mellan 22 och 06 är ett led i detta.

Ersätter treskiftstillägg

Vårdförbundet och arbetsgivaren har tillsammans gjort nerslag på några olika arbetsplatser för att undersöka hur de nya villkoren slår jämfört med dagens upplägg.

.

– Dubbelt OB, som arbetsgivaren nu väljer att sätta in, ser ut att lösa de flesta treskiftstilläggen som finns idag, säger Gunilla George, ordförande för Vårdförbundets avdelning Stockholm.

Men helt nöjd är hon inte. För det första vill hon att dubbelt OB ska in i kollektivavtalet och inte vara ett villkor som arbetsgivaren har möjlighet att plötsligt säga upp. Därför har Vårdförbundet kontaktat SLL med ett yrkande om detta.

För det andra ser Gunilla George att det finns grupper av medlemmar som riskerar att tjäna mindre än andra på de nya villkoren. Detta kommer därför att följas upp noga och eventuellt kompenseras med högre löner i stället för nya tillägg.

– Vi har kommit överens om att pengar som blir över, som ska stanna kvar i systemet, kan användas till högre löner. Här har vi pratat om att titta på helheten och jobba för att få till en rimlig lönestruktur på arbetsplatserna, säger Gunilla George.

Jobba mer hälsosamt

För en mindre grupp som i dag jobbar väldigt mycket obekväm – och många gånger ohälsosam – arbetstid kan det bli svårare att tjäna in lika mycket extrapengar och tid med de nya villkoren.

Enligt SLL:s förhandlingschef Ulf Åkesson är detta i linje med grundtanken för hela arbetstidsavtalet som både fack och arbetsgivare samarbetat kring: Att skapa hälsosamma arbetstider.

– Vi har en gemensam tanke om att uppmuntra till att jobba hälsosamt, det är en viktig utgångspunkt för avtalet. Det är till exempel inte hälsosamt att packa arbetstid för att sedan kunna vara ledig mycket, säger han.

Dubbel OB-ersättning för Vårdförbundets yrkesgrupper infördes redan 1 maj för de medarbetare som i dagsläget inte arbetar enligt någon lokal poängmodell och inte har några individuella tillägg. För övriga kommer de nya OB-villkoren att börja gälla mot slutet av året, så fort alla börjat arbeta enligt det nya arbetstidsavtalet.

Verklighet i höst

För trots att det nya avtalet redan gäller har de flesta arbetsplatser ännu inte börjat använda sig av det och bytt ut sina gamla arbetstidsmodeller. En anledning till detta är att det saknas bra tekniska lösningar för schemaläggningen, något som är på gång.

– Det ska vara enkelt och man ska lätt kunna se vad man får i arbetstidsförkortning beroende på hur man lägger schemat, säger Ulf Åkesson.

För att få fart på förändringen, ordning på schemaläggningen, tid för återhämtning och fungerande bemanning, ska chefer och förtroendevalda samlas för en gemensam avtalskonferens i juni. Planen är att det nya avtalet ska införas i praktiken under hösten.

Gunilla Georges förhoppning är att resultatet blir en lugnare arbetsvardag och mer återhämning för Vårdförbundets yrkesgrupper inom SLL.

– När vi får ordning och reda på våra scheman och börjar tänka mycket mer på hälsosamma arbetstider får vi bättre återhämtning och arbetsvillkor, säger hon.

Nya avtalet…

... ger förkortad veckoarbetstid vid nattarbete.

  • 36 timmar och 20 minuter för den som jobbar minst 20 procent natt.
  • 34 timmar och 20 minuter för den som jobbar 30 procent natt eller mer.

... ger 40 timmars extra ledighet för varje helår en medarbetare är kvar i landstinget. Gäller dem som jobbar treskift.

... ger extra arbetstidsförkortning för helgarbete, som sparas i en timbank. Detta kan tas ut som ledighet, lön eller extra avsättning till pensionen. Men 40 procent måste tas ut i ledig tid.

  • De som jobbar varannan helg kommer varje vecka att samla på sig 115 minuter som sparas i timbanken.
  • De som jobbar natt och varannan helg kommer varje vecka att samla på sig 230 minuter i timbanken.

Utanför avtalet inför nu också SLL dubbel OB mellan 22 och 06. Vårdförbundet tänker ta strid för att få in även detta villkor i avtalet.

De som jobbar ständig natt får behålla sina gamla villkor, en veckoarbetstid på 32 timmar och 20 minuter.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida