Större press förklarar samers högre självmordssiffror

Större press förklarar samers högre självmordssiffror
Dödsolyckor och självmord är vanligare bland renskötare. Foto: Colourbox

Hårda ekonomiska villkor och pressen att föra kulturella traditioner vidare kan förklara att renskötare drabbas av fler dödsolyckor och självmord än resten av befolkningen. Det visar ny forskning från Högskolan väst.

Det finns många riskmoment i renskötarlivet och då är det främst männen som omkommer. Jakt och fiske är vanliga sysselsättningar då vapen och knivar används. Många olyckor sker under transporter med bil, skoter eller flygplan.

– Efter tio-tolv timmar på skoter kan man tappa koncentrationen. Man kanske kör igenom tunn is på våren, säger Sven Hassler, universitetslektor i folkhälsovetenskap på Högskolan väst som länge forskat om samernas hälsa.

Rennäringen hotas ständigt av andras intressen, till exempel av planerna på uranbrytning i fjällområdena, och av problem med lönsamhet i företagen. Samtidigt känner renägarna ett ansvar för att det samiska levnadssättet förs vidare.

– Att hoppa av och ta ett annat jobb är nog ett större misslyckande än för många andra.  Pressen från olika håll kan förklara att självmorden är många, säger Sven Hassler.

Att de är fler har han visat i sin tidigare forskning. I den nya studien har han och hans kolleger undersökt omständigheterna runt dödsolyckorna och självmorden för att få ett bättre underlag för att arbeta förebyggande.

Studien Unnatural deaths in reindeer-herding Sami families in Sweden, 1961-2001 är publicerad i International Journal of Circumpolar Health.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida