Strängt samvete stressar vårdare

29 februari 2008

En stark känsla av moralisk börda, ett strängt samvete och osäkerhet kring den egna värdegrunden ökar risken för utbrändhet. Det visar en doktorsavhandling från institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet. Vårdare berättar att de ser samvetet som en positiv kraft som varnar dem för att skada andra eller sig själva. Men dåligt samvete ger dem en känsla av maktlöshet och påverkar deras självrespekt negativt.
Avhandlingen heter: Samvete i vården. Att möta det moraliska ansvarets röster

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida