Stress i medelåldern ökar risken för demens

Stress i medelåldern ökar risken för demens
Det tycks finnas ett samband mellan stress hos kvinnor i medelåldern och ökad risk för att senare i livet drabbas av demens. Arkivbild: Colourbox

Stress hos kvinnor i medelåldern kan kopplas till högre risk för demens på gamla dar, visar ett projekt vid Göteborgs universitet.

Projektet bygger på en undersökning av närmare 1 500 kvinnor i Göteborg som har följts i 37 år. Risken för demens var högre hos de kvinnor som rapporterade stress vid två av tre undersökningstillfällen än hos dem med stress vid en undersökning, och ännu högre hos dem som rapporterade stress vid alla tre tillfällena.

Men projektet såg också andra faktorer som kan öka risken för att utveckla demens senare i livet. Hög halt av homocystein, en aminosyra som är viktig för ämnesomsättningen, hos medelålders kvinnor innebar fördubblad risk för senare demens.

Övervikt är också en faktor som i projektet kunde kopplas till demens. Risken för demens var dubbelt så hög hos kvinnor som i medelåldern hade en hög midja–stuss-kvot.

Men relationen mellan fetma och demens är komplex, forskarna såg också tecken som talade för ett omvänt orsakssamband under åren strax före tydliga tecken på demens.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida