Stress kan ge viss typ av hjärninfarkt

Om långvarig stress ökar risken för slaganfall eller inte har länge diskuterats. Olika undersökningar har gett motstridiga resultat. En förklaring kan vara att kopplingen mellan stress och stroke tycks variera beroende på typen av hjärninfarkt.

Det visar en studie som har gjorts av ett forskarteam vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Nära 600 patienter som har lagts in akut för hjärninfarkt fick inom tio dagar svara på ett frågeformulär om hur pass stressade de hade varit före insjuknandet.

Resultaten har jämförts med en frisk kontrollgrupp och visar på en tydlig koppling mellan självupplevd långvarig stress och stroke.

Motstridiga resultat

Men det är det många andra undersökningar som också har visat, samtidigt som sambandet inte gått att få fram i vissa andra studier.

Det unika med Göteborgsstudien är fyndet att sambandet mellan stress och stroke endast tycks finnas vid vissa typer av hjärninfarkter, vilket kan förklara de motstridiga resultaten i tidigare studier.

Tydligast vid åderförkalkning

Tydligast är sambandet mellan stress och de hjärninfarkter som uppstår på grund av proppbildningar i förkalkade kärl i halsregionen eller av proppar som bildas lokalt i hjärnans mindre kärl.

Även i de fall där orsaken till hjärninfarkten är okänd tycks stress spela in.

Däremot ses inget samband mellan stress och hjärninfarkter som orsakats av proppar som vandrat vidare till hjärnan från hjärtat.

– Om det verkligen är på det här sättet måste bekräftas i framtida studier. Men om resultaten stämmer är det positivt. Då kan vi minska riskerna för folk att få stroke genom att lära dem stresshantering, säger läkaren Katarina Jood som har som lett studien.

Artikeln finns publicerad online i den vetenskapliga tidskriften BMC Medicin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida