Stress och pessimism följer efter den ekonomiska krisen

Den globala ekonomiska krisen har satt djupa spår i hur människor mår, visar en ny rapport från OECD.

Att ekonomiska kriser gör att människor mår sämre till följd av arbetslöshet och lägre levnadsstandard är känt sedan tidigare. Även om medellivslängden fortsätter att öka och människor inte är mer sjuka, så finns det andra varningssignaler som visar att också den här krisen slår hårt mot människors välbefinnande.

Ökad stress i flera länder

Enligt en ny rapport från OECD är det allvarligt att allt fler upplever att de inte är nöjda med livet. Andelen som säger att de är nöjda har sjunkit med 20 procent i Grekland, men även mycket i Spanien och Italien.

Självrapporterad stress har också ökat i dessa länder, samt i Finland, Ungern och Turkiet.

Har inte råd med sjukvård

Allt fler rapporterar att de inte har haft råd med sjukvård, framför allt i Grekland där en dramatisk ökning skett sedan 2010.

Människors förhoppningar om hur de kommer att må om fem år har också sjunkit i de allra flesta länder, vilket tyder på att allt fler känner sig pessimistiska om framtiden.

– Den här rapporten är en väckarklocka för oss alla. Det är en påminnelse om att syftet med den ekonomiska politiken är att förbättra människors liv. Nu behöver vi tänka över hur vi kan sätta människors behov i centrum för politiken, säger OECD:s generalsekreterare Angel Gurría i en kommentar.

Fakta

  • OECD är ett internationellt samarbetsorgan för 34 av världens industriella länder. 
  • En stor del av OECD:s verksamhet handlar om att utvärdera och jämföra de olika medlemsländernas politik för att främja ekonomisk utveckling, sysselsättning och ökad levnadsstandard.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida