Stress på jobbet ökar diabetesrisk

Svagt känslomässigt stöd och stress på arbetet ökar risken för diabetes typ 2 hos kvinnor, enligt en avhandling vid Umeå universitet av allmänläkaren Margareta Norberg. För män fanns inte detta samband. En tänkbar förklaring till könsskillnaden är hormonella olikheter liksom skillnader i hur fettväven fungerar. Avhandlingens titel: Identifying risk of type 2 diabetes. Epidemiologic perspectives from biomarkers to lifestyle.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida