Stress på jobbet ökar risken för hjärtsjukdom

Stress på jobbet ökar risken för hjärtsjukdom
Stress som innebär höga krav kombinerat med lite inflytande på arbetet ökar risken för hjärtinfarkt. Arkivbild: Mostphotos

Den som har ett arbete med höga krav och små möjligheter till inflytande har en 23 procent högre risk att drabbas av hjärtinfarkt. Det visar en stor studie på 200 000 personer i sju europeiska länder.

14 september 2012

Studien, som publiceras i Lancet i dag, är en metaanalys av 13 befolkningsstudier gjorda mellan 1985 och 2006 i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Belgien, Nederländerna och Storbritannien.

Det visade sig att de som uppgav att de hade mycket stress på jobbet med höga krav kombinerat med en låg grad av kontroll hade en förhöjd risk att drabbas av hjärtinfarkt med 23 procent.

Tidigare studier om hur höga krav/låg kontroll på jobbet påverkar risken att få hjärtsjukdom har inte visat så entydiga resultat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida