Stressade sjuksköterskor i Orsa oroar sig för patienternas säkerhet

Stressade sjuksköterskor i Orsa oroar sig för patienternas säkerhet
Stressade sjuksköterskorna i Orsa kommun vädjar om hjälp med en arbetssituation som de upplever som alltför pressande. Arkivbild:Mosphotos

Vädjar om hjälp mot en alldeles för tung arbetsbörda.

För ett par veckor sedan skrev sjuksköterskorna i Orsa kommun ett brev till socialnämnden med en vädjan om hjälp. Mora tidning berättar om att de var frustrerade och oroliga för att både patienters och deras egen hälsa riskeras av den stressiga arbetssituationen.

Sjuksköterskorna skriver att patientsäkerheten på boenden och inom hemsjukvården äventyras dagligen. För många patienter att ha ansvar för, och över 500 hembesök under två månader på en och en halv sjukskötersketjänst i hemsjukvården är inte ovanligt, skriver de.

Den tunga arbetsbördan har lett till stressrelaterade symtom som sömnsvårigheter, högt blodtryck och markant ökad trötthet.

Ska diskutera lösningar

Kommunens tillförordnade äldreomsorgschef, Bitte Aspevall, säger till Vårdfokus att hon tar problemen på största allvar. I morgon ska medarbetare, chefer och en ledamot från Vårdförbundets avdelning i Dalarna träffas för att diskutera lösningar.

– Förändringarna har dragit ut på tiden på grund av att jag har haft diskussioner med kommunen om att sjuksköterskorna ska slippa beredskapen. Det gick inte, men vi har i alla fall ändrat ett schema som var en stor anledning till att det blev tungt, säger hon.

Mer teamarbete

Enligt äldreomsorgschefen är flera förbättringar på gång. Förutom schemaändringen, som innebär att fler nu delar på kvälls- och helgpass, ska man se över hur delegationer utförs och arbetsrutiner kan förbättras.

– Sjuksköterskorna ska ingå i multiprofessionella team tillsammans med undersköterskor, enhetschefer och rehab. Det tror jag kommer att ha en positiv inverkan på arbetet. Det är små steg vi tar, men sammantaget tror jag att våra åtgärder förbättrar arbetssituationen för sjuksköterskorna, säger Bitte Aspevall.

Efter morgondagens möte vet hon om Vårdförbundet och medarbetarna delar hennes uppfattning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida