Sunderby. Kritik mot dålig arbetsmiljö

2 februari 2011

Hög arbetsbelastning och stress riskerar personalens hälsa. Det slår Arbetsmiljöverket fast efter att ha inspekterat fem avdelningar vid Sunderby sjukhus utanför Luleå. Nu krävs bättre bemanning och nya rutiner. Sunderby sjukhus utanför Luleå tillhör de sjukhus som dragit på sig mest kritik efter Arbetsmiljöverkets inspektioner av landets samtliga akutsjukhus under hösten. Personalen har drabbats av både sömn- och magproblem och känner sig otillräckliga och ständigt rädda för att göra fel på grund av det höga arbetstempot.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida