Sundsvall. Anmälan om usla lokaler gav fler tjänster

När personalen minskade blev situationen med de otidsenliga lokalerna ohållbar. Vårdförbundets skyddsombud gjorde en anmälan och nu tas fler in.

ARBETSMILJÖ.  De dåliga lokaler­na på den akutgeriatriska avdelningen 17 B på Sundsvalls sjukhus gjorde arbetet ohållbart för de kvarvarande, när antalet sjuksköterskor och undersköterskor minskade. Vårdförbundets skyddsombud Eva Aspholm gjorde därför en anmälan till arbetsgivaren om att arbetsmiljön var alarmerande.

Svaret från arbetsgivarsidan på den så kallade 6:6a-anmälan är delvis positivt. Från den 1 september kommer avdelningen att få 2,5 nya sjukskötersketjänster. Det låter sig Eva Aspholm nöja med, liksom arbetet mot hot och våld, som är vanligt på avdelningen med sina gamla och förvirrade patienter.

Däremot hade hon önskat ett mer klarläggande besked när det gäller lokalerna. Långt framskridna planer på flytt till ombyggda lokaler har skjutits på framtiden. Inte heller nu har arbetsgivaren varit tillräckligt tydlig, tycker Eva Aspholm.

— Jag överväger fortfarande om vi ska gå vidare till Arbetsmiljöverket, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida