Sundsvalls kommun börjar ta enhetschefernas problem på allvar

Sundsvalls kommun börjar ta enhetschefernas problem på allvar
Maria Bäckman är försiktigt positiv sedan kommunen har börjat se över hur chefernas arbetssituation kan förbättras. Foto: Ulf Huett

Sundsvalls kommun har lyssnat på Vårdförbundet och inleder arbetet med att förenkla ett formulär som har gjort livet surt för hemtjänstens enhetschefer.

Vårdförbundets avdelning i Västernorrland kämpar för att enhetscheferna inom hemtjänsten ska ha rimliga arbetsförhållanden. Ordföranden, Maria Bäckman, har berättat om chefer som sitter låsta vid sina skrivbord utan tid att utveckla verksamheten.

Nu har kommunen börjat agera. Vårdförbundet har krävt att något görs åt ett ekonomiskt förfrågningsunderlag som tar alldeles för mycket tid att fylla i och vid ett möte förra veckan berättade arbetsgivaren att systemet ses över.

Lättnad för cheferna

– Kommunen verkar ta problemen på allvar och har inlett arbetet med att göra förfrågningsunderlaget mer hanterbart. Det är lättnad för cheferna, säger Maria Bäckman.

En del är chefer för uppemot 50 medarbetare och ett av Vårdförbundets krav är att de inte ska ha mer än 25 underställda. Maria Bäckman vet inte om det kommer att uppfyllas.

– Kommunen har åtminstone utlovat personliga planer anpassade efter varje chefs behov av stöd eller förändring. Vi ska bevaka att det verkligen sker, säger hon.

Mer positiv

Maria Bäckman har tidigare varit kritisk mot att kommunen inte har kommit med några konkreta förbättringsåtgärder. Nu är hon mer positiv.

– Två bärande punkter i vår kritik har varit det krångliga förfrågningsunderlaget och att alldeles för mycket av chefernas tid går åt till att lösa bemanningen. Även om vi inte är 100 procent nöjda ser vi lite mer fart hos kommunen nu.

En 6.6a-anmälan finns formulerad. Om inte mer händer skickar Vårdförbundet in den till Arbetsmiljöverket.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida