Sundsvalls sjukhus: Försämrad arbetsmiljö på alla punkter

Sundsvalls sjukhus: Försämrad arbetsmiljö på alla punkter
Omorganisationen har lett till en kraftigt försämrad arbetsmiljö, visar en ny medarbetarenkät. Arkivbild: Leendeleo

Mindre lust att gå till jobbet, mindre utrymme för reflektion och lärande och en ökad känsla av att inte vara delaktig i arbetsplatsens beslut. Arbetsmiljön på Sundsvalls sjukhus har försämrats på alla punkter sedan omorganiseringen, visar en medarebetarenkät.

 – Jag har fullt upp. Klockan är över tolv och ingen av oss har hunnit äta någon mat ännu. Jag hinner tyvärr inte prata mer nu, vi måste prioritera våra patienter, säger Eva Thorsson, barnmorska på kvinnokliniken i Sundsvall i en kort kommentar till Vårdfokus.

2010 var ett tufft år för Sundsvalls sjukhus med omfattande omorganiseringar. Fortfarande kämpar många avdelningar i efterdyningarna av neddragna tjänster och vårdplatser.

Just kvinnokliniken är en extra hårt drabbad avdelning som i våras fick antalet vårdplatser nära halverade, från 24 till 14 platser. Stressen har ökat. Personalen får springa mellan födande mammor på förlossningen och svårt sjuka patienter på avdelningen.

Resultatet har blivit kraftigt ökade sjukskrivningar och en rädsla för patienternas säkerhet, vilket fått de lokala skyddsombuden att vända sig till Arbetsmiljöverket. Nästa vecka kommer Vårdförbundet även att träffa cheferna på kvinnokliniken för att diskutera situationen.

Resultatet av medarbetarenkäten kommer inte som en överraskning för någon. Omorganisationen som drivits av konsultföretaget Mantec har skakat om hela sjukhuset.

Var situationen är värst är svår att säga, berättar Margareta Sandström, Vårdförbundets huvudskyddsombud.

– Det är olika problem på olika ställen, det finns både mottagningar och avdelningar som har uttryckt att de upplever arbetsmiljön som väldigt ansträngd. Jag kan inte säga var det är värst.

Det var i oktober 2010 som de anställda på Sundvalls sjukhus fick svara på drygt 30 frågor om sin arbetsmiljö. Frågorna gällde allt från delaktighet, motivation och arbetsplatsens ledarskap till möjligheten att utföra ett gott arbete. Resultatet, som nyligen blev klart, visar att arbetsmiljön försämrats på samtliga punkter jämfört med 2009.

Det är bara när det gäller jämlikhet på grund av ålder, kön, etnisk härkomst och sexuell läggning som resultatet ligger kvar på samma nivå som i fjol eller har förbättrats något.

Mitt i all röra och oro på Sundsvalls sjukhus finns det trots allt ett positivt exempel. På medicinkliniken, som också har drabbats hårt av neddragna vårdplatser, har verksamhetschefen satt sig ner tillsammans med enhetschefer och skyddsombud och gjort en ordentlig analys av arbetsmiljön. Det har mynnat ut i en konkret handlingsplan för att förbättra situationen – ett initiativ som Margareta Sandström hoppas få se fler av.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida