Svårt att komma åt våld som maskerats till vård

När en äldre person utsätts för våld av sin vårdare finns det lika många sätt att se på händelsen som det finns inblandade personer. I en ny doktorsavhandling vill författaren få igång en diskussion om vad övergrepp är.

I sin doktorsavhandling om våld mot äldre beskriver sjuksköterskan Christen Erlingsson olika aktörers syn på och upplevelser av våld mot äldre. Hon vill visa att det finns flera olika perspektiv, och hon vill väcka debatt.

Kände sig maktlös

I en av studierna berättar en intervjuad anhörig, Lisa, om hur hon förstod att hennes morbror brukade våld mot sin dementa hustru, Lisas moster. Trots att Lisa insåg vad som hände och visste vad hon borde göra kunde hon inte agera.

Hon hade en nära relation till paret och försökte prata med sin morbror om att låta hemtjänsten hjälpa till lite mer, men han nekade. Så snart Lisa förde det på tal vägrade han att prata med henne. Lisa såg ingen utväg ur dilemmat. Hon önskade att hemtjänstens personal skulle se och ta över ansvaret. Men de agerade inte och Lisa kände sig maktlös.

Såg maken som en hjälte

Christen Erlingsson har själv arbetat med dementa och vet hur svårt det kan vara. Lisas moster var en ”besvärlig” patient som sparkade och slogs och var ful i mun. När maken ville sköta henne själv dygnet runt, tyckte hemtjänsten att han var en hjälte.
– Jag förstår hur de kan ha resonerat. Kvinnan var svår att sköta och de tyckte att det var skönt att slippa. Och de ansåg att de inte kunde tvinga sig på när maken inte ville ha hjälp, säger hon.

Svår balansgång

Utifrån Lisas perspektiv utnyttjade hemtjänsten autonomiprincipen. De använde den och en ambition att respektera makens integritet som ursäkt för att inte gå in och ta över vården. Men Christen Erlingsson är noga med att det finns flera perspektiv: makens, hemtjänstens och, framför allt, den dementa kvinnans.

Med sin avhandling vill hon väcka debatt om handlingar som inte är vårdande utan som skadar och kränker.

– Jag vill lyfta fram och belysa alla perspektiv och få igång en diskussion om vad som är övergrepp. Och också om vad som ser ut som vård, men egentligen är självgynnande; handlingar som får den som vårdar att känna sig som en hjälte.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida