Svidande kritik mot arbetsmiljön på landets akutsjukhus

Svidande kritik mot arbetsmiljön på landets akutsjukhus
Bristen på vårdplatser är den viktigaste orsaken till arbetsmiljöproblemen vid landets akutsjukhus. Arkivbild: Colourbox

När Arbetsmiljöverket inspekterade 60 sjukhus med akutmottagning under 2010 och 2011 fann man många brister. I slutrapporten som nu presenteras får 54 av akutsjukhusen kritik för dålig arbetsmiljö. De hotas med viten i miljonklassen.

Som Vårdfokus tidigare berättat gjorde Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen en gemensam satsning under 2010 och 2011 för att granska hur överbeläggningarna på sjukhusen drabbar personal och patienter.

Bara sex sjukhus slapp kritik

Den slutrapport som Arbetsmiljöverket nu sammanställt visar att arbetsmiljöproblemen är omfattande, nästan alla inspekterade sjukhus har fått kritik och krav på åtgärder. Vitesbeloppen har höjts kraftigt, bland annat för Skånes universitetssjukhus.

Inspektionerna har framför allt skett på ortoped, medicin, kirurg, geriatrik och psykiatrikliniker.

Endast sex av de besökta sjukhusen slapp krav från Arbetsmiljöverket: Värnamo sjukhus, Länssjukhuset Kalmar, Västerviks sjukhus, Oskarshamns sjukhus, Östersunds sjukhus och Blekingesjukhusets sjukvård och psykiatri i Karlskrona.

Mycket återstår

Av de svar som Arbetsmiljöverket har fått från arbetsgivarna framgår att många har påbörjat ett arbete för att komma tillrätta med problemen. Antalet vårdplatser har utökats och lokaler byggs om, men mycket återstår att göra.

Enligt Arbetsmiljöverket finns det en rad frågeställningar som de ansvariga för sjukvården behöver arbeta aktivt med:

  • Vid politiska beslut måste hänsyn tas till regler om både arbetsmiljö och patientsäkerhet.
  • Bemanning bestäms efter vårdbehov och antalet vårdplatser. Hela vårdkedjan ska fungera.
  • Åtgärder ska vidtas som gör det möjligt för personalen att orka arbeta till uppnådd pensionsålder eller längre.
  • Alla personalkategorier behöver medverka i arbetsmiljöarbetet (på flera håll har det visat sig att läkarna inte deltar alls).
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida