Ta rast! Upproret sprider sig

Två sjuksköterskors egna initiativ till rastuppror vid Sundsvalls sjukhus har lett till att Vårdförbundet i Västernorrland nu startar en ta rast-kampanj.

5 maj 2010

Trötta och stressade sjuksköterskor riskerar att begå misstag. Därför bestämde sig Helena Westlund, sjuksköterska på Rekryteringscentrum vid Sundsvalls sjukhus och kollegan Jeanette Nyström under en arbetsplatsträff för att säga ifrån.?

— Vi ska inte tolerera att allt fler arbetsuppgifter läggs på oss, så att vi inte hinner ta rast, säger Helena Westlund.?

Upprepade neddragningar, ständig underbemanning och försämrade arbetsscheman under det senaste året har skapat en ohållbar situation för sjukhusets 960 sjuksköterskor. ?

— Arbets­belastningen är absurd och vi har länge lidit i tysthet och försökt att lösa situationen dag för dag genom att jobba övertid och hoppa över våra raster, säger Helena Westlund. ?

Till sist fick de nog. Att arbeta många timmar utan att knappt hinna gå på toaletten eller ha tid att sätta sig ned en stund är varken en god arbetsmiljö, eller en säker miljö för patienterna. ?

— När arbetsbelastningen ökar finns det inte längre tid att vara medmänsklig. Nu är det dags att sätta ned foten, säger Helena Westlund.

Resultatet efter arbetsplatsträffeni februari blev ett öppet brev till sjuk­­-sköterskekollegerna med uppmaningen att ta ut alla lagstadgade raster samt all dygnsvila och gå hem vid arbets­tidens slut. För att ge arbetsgivaren en tydlig bild av den otillräckliga bemanningens konsekvenser uppmanades sjuksköterskorna också att skriva avvikelser på vad de inte hinner med när stressen blir för stor, samt rapportera när de missat sina raster och arbetat övertid. ?

Responsen blev överväldigande. Hittills har drygt 240 sjuksköterskor skrivit under uppropet. Efter utskicket har också avvikelserapporteringen ökat. Under mars i år inkom 487 avvikelser, jämfört med 335 under mars förra året.

Hösten 2009 gjorde Västernorrlands läns landsting nedskärningar som ledde till att ett fyrtiotal vikarierande sjuksköterskor inte återanställdes. I landstingets nya förslag till besparingar kommer ytterligare 40 sjuksköterskor att bli av med sina jobb. Därför tar sjuksköterskorna ytterligare steg för att visa arbetsgivaren konsekvenserna av en hårt slimmad vård. Tillsammans med Vårdförbundets avdelning i Västernorrland och sjuksköterskorna på länets övriga två sjukhus i Sollefteå och Örnsköldsvik organiseras en ”Ta rast-kampanj”. Från den 3 maj och en månad framåt uppmanas medlemmarna att ta ut hela sin rast oavsett hur mycket de har att göra. Medvetenheten om rätten till rast finns, men inte alltid modet att ta dem, resonerar man. Därför behöver medlemmarna stöd. Systemet att rapportera missade raster och skriva avvikelser på sådant som inte hinns med fortsätter.??

Många sjuksköterskor har en liknande arbetssituation till följd av neddragningar och besparingar. ?

Ordföranden för Vårdförbundet i Skåne, Pia Arndorff, uttryckte nyligen i en debattartikel skarp kritik mot Region Skånes sätt att tackla överbeläggningar. Att notoriskt dra ned på personalkostnaden och minska på den yrkeskompetens som patienterna har rätt till ger drastiska effekter. Ett exempel är den sjuksköterska på Hässleholms sjukhus som ensam ska ansvara för en hel avdelning under jourtid. För att bedriva säker vård behövs inte enbart en säng till varje patient, utan också kompetent personal. ?

Arbetsmiljöverkets uppgift är att kontrollera att arbetsgivaren följer de lagar och regler som finns på arbetsmiljöområdet.?

Förra året, efter att de fackliga orga­­­­nisationerna slagit larm, hotades Örebro läns landsting med vite på 100?000 kronor om inte arbetsmiljön på akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro förbättrades. Arbetsbelastningen var så hård att de anställda hade svårt att hinna med raster, lunch och toalettbesök. Kravet var att verksamheten därför måste organiseras om. Efter att sjukhusledningen hade ökat bemanningen, förändrat ledningsstrukturen och ordnat för personalen att ta ut sina raster kunde ärendet avskrivas. ?

Men Arbetsmiljöverket stödjer inte alltid fackliga krav på utökade möjligheter till rast och pauser. Ambulanspersonalen i Västmanland har länge kämpat för att få 45 minuters rast för att hinna äta och återhämta sig. I det fallet gick Arbetsmiljöverket på arbetsgivarens linje. Så länge rastlängden ligger på den rekommenderade nivån 30 minuter ser man ingen anledning att ingripa.

Krock mellan två lagar?

  • Vad händer om Elsa 82 behöver om­vårdnad och personalen hänvisar till arbetstidslagen och går hem för att arbetsdagen är slut?
  • All sjukvårdspersonal har ett personligt yrkesansvar enligt LYHS (lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område). Men det ansvaret innebär också att inte vara så uttröttad att man är ett hot mot patientsäkerheten.
  • Arbetsplatsen måste ha rutiner som ser till att patientens behov av vård inte krockar med personalens behov av vila. Om inte arbetsplatsen är tillräckligt bemannad har arbetsgivaren rätt att beordra övertid.
    — Rastupproret innebär inte risker för pati­enterna. Tvärtom. Utvilad personal utför en säkrare vård. Därför är upproret värt att uppmuntra, säger Cecilia Helldén, förbundsombudsman på Vårdförbundet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida