”Ta tillbaka de uppsagda arbetstidsmodellerna”

Vårdförbundet i Östergötland kräver att landstinget ska återställa de indragna arbetstidsmodellerna. Eller ge medlemmarna lönekompensation för de försämrade villkoren. Det handlar om upp till 7 700 kronor i månaden.

19 mars 2010

Var tredje nattsjuksköterska på medicinkliniken i Norrköping har sagt upp sig på grund av det slopade nattavtalet. De får välja: gå upp i arbetstid från 26 till 34 timmar eller sänk lönen med tusentals kronor.

”Ingen besparing”

Men de är inte de enda som drabbats av uppsagda arbetstidsmodeller – och heller inte de enda som har sagt upp sig, sedan landstinget slopade alla arbetstidsmodeller den 1 februari. På akuten på Universitetssjukhuset i Linköping med sammanlagt 45 sjuksköterskor anställda hade man tidigare den så kallade 3-3 modellen – arbeta tre dagar, vara ledig tre dagar.

– Hos oss har tre sagt upp sig, fem har gått ner i arbetstid och flera har jobbansökningar ute, berättar Eva Bengtsson, Vårdförbundets förtroendevalda på akutmottagningen.

Hon tvivlar på att det långsiktigt blir någon besparing för landstinget.

– Vi har ju bara sett början ännu. På lång sikt kommer det att bli mer sjukskrivningar, svårare att locka personal och så vidare. Kortsiktigt är vad det är – eller landstinget i ett nötskal, säger hon.

Vart tionde arbetspass

På en vårdavdelning på medicinska specialistkliniken i Motala, där man hade en arbetstidsmodell kallad 90/10 (du arbetar 90 procent mot full lön men på en del av arbetstiden rycker du in vid behov), var man tvungen att kalla in vikarier på ungefär vart tionde pass bara under februari.

– Det fanns inget behov av vikarier tidigare – och ingen bemanningsenhet. Nu måste de inrätta en, och anställa personal till den, säger Patrizia Bjerkegren på Vårdförbundet Östergötland.

I går lämnade Vårdförbundet in en förhandlingsframställan till landstinget, där man i första hand kräver att arbetstidsmodellerna återinförs, i andra hand att de medlemmar som drabbats av de slopade modellerna kompenseras ekonomiskt.

Förlorar upp till 7 700 kronor

Enligt Vårdförbundets beräkningar förlorar medlemmarna allt mellan 250 och 7 700 kronor i månaden på grund av att arbetstidsmodellerna slopats. Alternativet är att gå upp i arbetstid, men det avvisar Vårdförbundet som orimligt med hänsyn till ett hälsoperspektiv.

– Vi ifrågasätter också landstingets uppgift om spareffekten av att arbetstidsmodellerna har sagts upp. Vi har bett dem redovisa de ekonomiska konsekvenserna, men vi har ännu inte fått se några siffror, säger Patrizia Bjerkegren.

Brott mot samverkansavtal

Vårdförbundet menar också att beslutet att dra in de olika arbetstidsmodellerna bryter mot samverkansavtalet.

– Vi är mycket kritiska mot att en ren verksamhetsfråga som den här hamnar hos politiker och högre tjänstemän för beslut. Det är inte så här det ska gå till enligt den ordning vi har, säger Patrizia Bjerkegren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida