TBC. Sjuksköterskanekades ersättning ?

25 februari 2010

Sjuksköterskan som smittades av tbc på jobbet fick nej när hon ansökte om ersättning för arbetsskada. På infektionskliniken vid Centralsjukhuset i Kristianstad var det rutin att återanvända andningsskydd för engångsbruk, enligt uppgift för att spara pengar. ?

Susi Nilsson från Vårdförbundets Skåneavdelning är kritisk. »Vem kan säga att man inte lider? Det här är lika mycket en skada som när man blir av med ett finger«, säger hon. ?

Nu har Vårdförbundet lämnat över fallet till LO-TCO Rättsskydd som ger juridisk hjälp åt fackliga organisationer. Förhoppningen är att Afa Försäkring ska ompröva sitt beslut och betala ut ersättning till sjuksköterskan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida