TCO kräver ökade anslag för regionala skyddsombud

I takt med att antalet små arbetsplatser ökar växer kraven på de regionala skyddsombuden. Men resurserna för deras arbetsmiljöarbete ökar inte i tillräcklig utsträckning, visar en ny rapport. Nu kräver TCO tillsammans med Saco och LO att regeringen ökar anslagen för de regionala skyddsombudens arbetsmiljöarbete.

I dag presenteras rapporten De regionala skyddsombuden – en unik och viktig resurs för arbetsmiljöarbetet, gjord på uppdrag av TCO, Saco och LO. Det är forskare vid högskolan Dalarna som har undersökt de regionala skyddsombudens verksamhet i landet.

Undersökningen bygger på samtal med 48 aktiva regionala skyddsombud, representanter för Arbetsmiljöverket och arbetsgivare med erfarenhet av kontakter med regionala skyddsombud.

Arbetsgivarna vill sköta sig själva

Studien visar att kraven på de regionala skyddsombuden har ökat av flera skäl. Antalet små arbetsplatser har ökat mycket särskilt inom den privata sektorn, något som berör många av Vårdförbundets medlemmar (Vårdförbundet ingår i TCO).

– Det gör det svårt för förbundet att synas och att få lokala skyddsombud. På de små arbetsplatserna där arbetsgivarna helst vill sköta sig själva, är det inte ens självklart att de regionala skyddsombuden blir insläppta, säger Oskar Falk, ombudsman på Vårdförbundet.

Regionala skyddsombud behövs

Att en satsning på de regionala skyddsombuden behövs håller Oskar Falk med om.

– Verksamheten behövs i allra högsta grad. Majoriteten av Vårdförbundets privatanställda medlemmar finns på små arbetsplatser med upp till fyra medlemmar. För att kunna säkerställa en god vårdmiljö även på dessa arbetsplatser spelar regionala skyddsombud en viktig roll.

Kräver bredare kompetens

I rapporten konstateras också att frågor som handlar om psykosociala problem, hot och våld samt stress också har ökat och att det i sin tur ställer krav på bredare kompetens hos de regionala skyddsombuden.

Till det kommer rehabilitering och engagemang i arbetskraft från andra EU-länder som ökar arbetsbördan på grund av språkproblem och bristande förståelse för den svenska arbetsmiljölagstiftningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida