TCO kritiserar regeringens Arbetsförmågeutredning

”Regeringen flyttar runt sjuka människor mellan olika myndigheter”, säger TCO:s välfärdsutredare Kjell Rautio. Han är orolig för att sjukförsäkringssystemet ska upplevas så orimligt att det förlorar sin legitimitet.

För ett år sedan presenterade regeringens utredare Anna Hedborg den så kallade Arbetsförmågeutredningen. I dagarna gick remisstiden ut och Tjänstemännens centralorganisation, TCO, är en av många remissinstanser som är kritiska. Men några saker anser man också är bra.

– Det är till exempel positivt att Anna Hedborg lanserar begreppet ”försörjningsförmåga”. Hon föreslår att hänsyn ska tas till bland annat ålder. Det är orimligt att en 20-åring och en 60-åring ska bedömas på samma sätt. Man måste ta hänsyn till om en person har någon försörjningsförmåga kvar, säger Kjell Rautio, välfärdsutredare på TCO.

I övrigt är han alltså kritisk till regeringens sjukförsäkringspolitik.

– Om den gamla socialdemokratiska regeringen parkerade personer med arbetsmarknadsproblem i sjukförsäkringssystemet, så parkerar den nuvarande regeringen sjuka människor i arbetsmarknadspolitiken. De tror felaktigt att det går att flytta runt personer mellan olika myndigheter, säger han.

Kan mista sin legitimitet

Utredaren föreslår att sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas mot den reguljära arbetsmarknaden. Kjell Rautio berättar som exempel om den svårt sjuke och sängbundne mannen i Visby som bedömdes kunna uträtta arbetsuppgifter via sängen. ”Det blir orimligt”, kommenterar han, och oroar sig för att sjukförsäkringen med sådana regler ska mista sin legitimitet.

Han anser att Försäkringskassan har ett omöjligt regelverk att hantera, och att politikerna orättvist lägger ansvaret på myndigheten. Efter sex månader ska den sjukskrivnes arbetsförmåga prövas mot den reguljära arbetsmarknaden, efter ett år är man ute ur systemet – om inte särskilda skäl föreligger.

– På Arbetsförmedlingen klagar de över att de arbetssökande är så sjuka att de borde vara Försäkringskassans ansvar. De som har fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden – utan någon form av subvention – är bara mellan två och tre procent, säger Kjell Rautio.

Fram till 2012 beräknas 75 000 personer utförsäkras från sjukförsäkringssystemet. Enligt Försäkringskassans prognoser beräknas drygt 40 000 personer utförsäkras i år. Samtliga kommer att bli ärenden på arbetsförmedlares bord.

Saknar kunskap om arbetsmiljöarbete

Samtidigt visar Arbetsmiljöverkets senaste arbetsmiljöundersökning att en stor andel av arbetsplatserna inte har kunskap för att bedriva arbetsmiljöarbete. Fyra branscher, bland dem vård och omsorg, har undersökts. 42 procent av arbetsplatserna inom vård och omsorg saknade kunskaper för att bedriva arbetsmiljöarbete.

Hur regeringen väljer att hantera förslagen i Arbetsförmågeutredningen är ännu osäkert. En del av förslagen har dock lagts fram för riksdagen, till exempel det om den så kallade ”sorgepengen” som ger föräldrar som har förlorat ett barn rätt till ersättning. Vilket TCO också är positivt till.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida