Arbetsmiljö

TCO välkomnar ny myndighet för arbetsmiljön

TCO välkomnar ny myndighet för arbetsmiljön
TCO:s ordförande, Eva Nordmark, är glad över beslutet om en ny arbetsmiljömyndighet. Foto: Jann Lipka

"Ett mycket glädjande besked", säger TCO:s ordförande Eva Nordmark om regeringens beslut att inrätta en ny myndighet för kunskap om arbetsmiljö.

Regeringen har, tillsammans med Vänsterpartiet, beslutat att inrätta ett nytt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor. Det ska vara placerat i Gävle och inleda sin verksamhet den 1 juni 2018.

Det är elva år sedan den borgerliga regeringen la ner Arbetslivsinstitutet. Tanken med den nya myndigheten är att den ska fylla tomrummet efter forskningsinstitutet och ha ett nationellt ansvar för att samla och sprida kunskap om arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmarknadens parter, både fackförbund och arbetsgivarorganisationer, har länge påpekat behovet av en sådan organisation och har förordat att en ny myndighet skapas, skriver Arbetsmarknadsdepartementet i ett pressmeddelande.

Har stor betydelse

– Det här är ett glädjande besked som TCO har arbetat för under en längre tid. Det är av stor betydelse för arbetsmiljöarbetet både på hemmaplan och för Sverige som en tydlig aktör i internationella arbetsmiljösammanhang, säger Eva Nordmark.

Syftet med myndigheten är både att göra kunskap tillgänglig och att stödja det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Även frågor som rör företagshälsovård ska vara ett ansvarsområde.

Den nya myndigheten kommer att byggas upp successivt och beräknas vara fullt utbyggd år 2020.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida