Till sommaren måste Danderyd ha ökat avståndet mellan sängarna

Den sista juni måste Danderyds sjukhus ha löst problemet med överbeläggningar. I juli ska sängarna stå med mer än 80 centimeters mellanrum, annars riskerar sjukhuset vite.

Efter oanmälda inspektioner sommaren 2010 slog Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen fast att de ständiga överbeläggningarna på Danderyds sjukhus är oacceptabla. Trängseln hotar både patientsäkerheten och personalens hälsa.

Sjukhuset fick till slutet av januari i år på sig att öka utrymmet mellan sjukhussängarna till minst 80 centimeter, men begärde uppskov till sista juni för att klara kravet. Detta har nu godtagits av Arbetsmiljöverket.

Krav på bättre arbetsmiljö

Förutom att få ordning på avståndet mellan sängarna innan juli måste Danderyds sjukhus från och med slutet av mars göra en riskbedömning av personalens arbetsmiljö vid överbeläggningar. Om det inte görs riskerar sjukhuset höga böter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida