»Tillbaka till 70-talet«

Ett stort steg tillbaka, för individen men också för vården. Det innebär trenden mot tätare helgtjänstgöring, tycker i alla fall Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

– För individen börjar det likna 70-tal. Det blir svårare att förena arbete och familj.

När det gäller yrket är frågan mer komplex. Det går helt enkelt inte att gå tillbaka till 70-talet. Vården har utvecklats och sjuksköterskorna har en helt annan kompetens i dag än de hade tidigare. Hur tiden ska räcka till förstår hon inte.

– Det verkar inte som om arbetsgivarna inser att det i dagens vård behövs tid för både kompetensutveckling och reflexion.?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida