Tillbakavisar kritiken mot nattsjuksköterskornas nya organisation

Vårdtagarna kommer inte att påverkas av att nattsjuksköterskornas arbete organiseras om, och tillgängligheten för omvårdnadspersonalen inom vårdboenden och hemtjänst ökar, hävdar Malmö stad.

Vårdfokus berättade i går om sjuksköterskornas oro för patientsäkerheten i samband med att nattsjuksköterskorna på måndag får en ny organisation. Från att ha varit 36 stycken placerade i de tio stadsdelarna, med den personkännedom visavis patienter och personal som det medför, ska de från och med måndag vara 23, placerade tillsammans i stadsdelen Södra innerstaden.

Ingen sjuksköterska blir övertalig. Enligt Marika Bergquist, samordnare för Vårdförbundets sjuksköterskor i Malmö stad och själv nattarbetande sjuksköterska, har 16 slutat i samband med omorganisationen och nu är fyra av de 23 tjänster som gäller från måndag vakanta. Malmö stad hävdar att den tidigare organisationen var sårbar, med till exempel endast en sjuksköterska i tjänst per natt i vissa stadsdelar.

Sjuksköterskorna blir en arbetsgrupp

– Jag ser flera fördelar med att de arbetar tillsammans, i stället för som tidigare var och en för sig i sin stadsdel. Nu blir de en arbetsgrupp som får utbyte av varandra, säger Christin Jonsson, vård och omsorgschef i Södra innerstaden i ett pressmeddelande.

Södra innerstaden kommer att följa verksamheten, göra de anpassningar som behövs, och utvärdera organisationen om ett år.

Marika Bergquist vidhåller sin kritik.  Hon påpekar också att flera av de risker som två gjorda riskanalyser visat på inte har åtgärdats.

Enligt pressmeddelandet är flera av de identifierade riskerna sådana som redan finns i dagens organisationer. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida