Tillfällig förbättring för stressade skolsköterskor i Halmstad

Tillfällig förbättring för stressade skolsköterskor i Halmstad
Vårdförbundets skyddsombud Elisabeth Paulsson är glad att skolsköterskornas situation uppmärksammas, men hon tror inte att åtgärderna har någon större effekt på sikt.

Situationen för de pressade skolsköterskorna i Halmstad kan tillfälligt förbättras. Kommunen har utlovat en bättre organisation och en tjänst ska utökas med 25 procent i höst. Skyddsombudet Elisabeth Paulsson är glad att hon äntligen fått gehör, men menar att situationen på sikt ändå kommer förvärras.

Vårdfokus har tidigare berättat att skolsköterskorna i Halmstad tvingas jobba mycket övertid och har ansvar för alltför många elever. I maj vände sig Vårdförbundet till Arbetsmiljöverket som vid en inspektion konstaterat att det fanns en risk för ohälsa bland personalen, vilket i sin tur också kunde leda till felbehandlingar.

Men Arbetsmiljöverket bedömer att arbetsgivaren är medveten om den allvarliga situationen, eftersom en handlingsplan upprättats för att komma tillrätta med problemen.

Åtgärdsplan från kommunen

Kommunens första åtgärd är att samtliga sköterskor på kommunens gymnasieskolor får en gemensam chef, och inte som tidigare då det var en på varje skola. Dessutom utökas en skötersketjänst med 25 procent till höstterminen.

Vårdförbundets skyddsombud Elisabeth Paulsson är glad över att det äntligen händer någonting. Den nya chefen beskriver hon som engagerad och väl insatt i skolhälsan. Men hon tror inte att den nya organisationen kommer att ha någon större effekt.

Ingen verklig förstärkning

– Resurserna kommer inte att räcka till oavsett vem vi har som chef. Den utökade tjänsten finansieras genom att skära ner en kuratorstjänst med 25 procent. Vi skolsköterskor blir något avlastade, men vi får ingen egentlig förstärkning av elevhälsan. Och det är det vi behöver, säger Elisabeth Paulsson.

Redan nu varslas det om att en halv tjänst måste bort inför nästa år. Anledningen är att elevantalet minskar vilket tvingar kommunen till kostnadsanpassningar som framför allt kommer att drabba lärarna, men också elevhälsan. Elisabeth Paulsson tycker att det är en felsatsning, eftersom elevantalet troligtvis ökar igen på sikt.

– Samtidigt vet vi vet att specialistsjuksköterskor är en bristvara i framtiden. Kommunen borde vara mer förutseende och vårda den personal man har.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida