Tio skolsköterskor i Uppsala har sagt upp sig

Skolsköterskorna i Uppsala kommun hotade med att säga upp sig när antalet vaccinationer skulle tredubblas. Nu har tio av dem gått till privat- eller landstingsdriven vård.

När det stod klart att Socialstyrelsens vaccinationsprogram skulle innebära att en stor del av deras arbetstid skulle gå till att vaccinera, skrev skolsköterskorna ett protestbrev till barn- och ungdomsnämnden i Uppsala kommun. Det ändrade dock ingenting, och nu har tio av dem slutat.

– Det blev ingen massuppsägningskampanj, men de som har slutat anser att arbetssituationen blir så pressad att det drabbar elevernas säkerhet, säger Christina Stenhammar, verksamhetschef för skolhälsovården i Uppsala.

Skolor saknar skolsköterska

Kommunen har lyckats rekrytera några ersättare, men det är svårt att få tag på behöriga sjuksköterskor med rätt utbildning och några skolor står helt utan skolsköterska. För dem som är kvar innebär det dels att de inte får någon vaccinationskollega, dels att journalhanteringen försvåras, enligt Christina Stenhammar. Kommunen försöker att inrätta en vaccinationspool, men det är inte heller helt lätt.

– Problemet är att många vill ha mer betalt för att vaccinera än vad vi kan erbjuda.

Vaccinationsprogrammet fortsätter som planerat.

– Det här innebär inte att skolsköterskor blir befriade från uppdraget, säger Christina Stenhammar.

Vårdförbundet anordnar möte

På grundskolan i Uppsala kommun har varje skolsköterska ansvar för mellan 394 och 789 elever. På gymnasiet har de ansvar för mellan 203 och 1 196 elever.

Vårdförbundet i Uppsala anordnar ett möte med skolsköterskorna  på måndag den 6 september på kvällen. Då ska bland annat deras arbetssituation diskuteras.

– Det här är en redan hårt pressad grupp som i och med vaccinationsprogrammet blir ännu mer pressad. De anser dessutom att antalet elever varierar för mycket, säger Jonas Karlsson, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Uppsala.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida