Trygga vår arbetsmiljö nu!

I Vårdfacket nummer 9 berättade vi om sjuksköterskan som smittades av tbc sedan hon återanvänt munskydd för engångsbruk, enligt gällande rutiner. Åtala arbetsgivaren! skriver Kaj Johansson.?

29 oktober 2009

Jag anser att det är dags att Arbetsmiljöverket statuerar exempel och väcker åtal mot arbetsgivaren när det gäller sjuksköterskan som smittades av tbc i Kristianstad. Vi saknar inte lagar i Sverige. Det handlar om att tillämpa dem! Tidigare har Arbetsmiljöverket satt press på Folktandvården i Stockholm på liknande sätt och det har lett till att stickskadorna där har minskat kraftigt.?

De flesta av oss tänker »det händer aldrig mig«. Men det händer faktiskt några av oss, fler än vi kanske förstår.?

Så här beskriver en sjuksköterska som smittades av hepatit c på sitt arbete i Jönköping olyckan: »Ordinarie mottagningsarbete vid primärvård. Patient kommer in akut, svårt skadad. Patienten placeras på en extra brits i akut-rummet. Trångt att arbeta och patienten är mycket orolig. Viftar med armar och ben och jag sticker mig på kanylen.«??

Enligt statistik över god­kända arbetsskador från Afa försäkring under perio­den 2000-2007 har 106 sjuksköterskor en godkänd arbetsskada i arbetsmoment spruta/nål som föranlett minst 30 dagars sjukskrivning eller någon form av medicinsk invaliditet. Ingen vet vilket lidande som döljer sig bakom denna statistik.?

2008 publiceras en artikel i tidskriften Sykepleien i Norge om »Ellen« som är sjuksköterska och smittad med hepatit c. Hon säger: »Jag kan inte vara mig själv och måste dölja en tung hemlighet.« Hennes läkare uppmanar henne samtidigt att inte berätta om smittan för sin arbetsgivare. Det finns otaliga liknande händelser från Sverige och internationellt som aldrig kommer att återberättas; drabbad sjukvårdspersonal vågar inte öppet berätta om sina erfarenheter av hänsyn till familj, vänner och arbetskamrater. ?

Vi behöver samtidigt starka förebilder. För mig är Karen Daley en sådan. Hon är sjuksköterskan från usa som smittades 1999 med både hiv och hepatit c. Händelsen förändrade hennes liv men samtidigt förbättrade hon arbetsmiljön för hundratusentals kolleger i usa genom sitt starka engagemang för sakfrågorna. Den 9 september 2010 kommer hon för första gången till Sverige och berättar om sina erfarenheter för svensk sjukvårdspersonal vid Huddinge sjukhus. ??

För nu är det vår tur att kräva säker arbetsmiljö och att vi får en trygghet om olyckan ändå är framme. ?

Svensk vårdpersonal behöver kunna känna sig trygg på jobbet. Vi behöver en trygg arbetsmiljö, där tillgång på skyddsmaterial, till exempel stickskyddad utrustning och munskydd, är en självklarhet. Och vi behöver en tryggad ersättning vid arbetsskador, så att vi inte behöver bli både fysiskt, psykiskt och ekonomiskt lidande för att vi har blivit skadade på våra arbeten. ??

Det är val nästa år. Det här är en stor och viktig fråga som ska finnas med på den politiska agendan. Lyft frågan på din arbetsplats och till dina politiker. Tillsammans kan vi få en bättre arbetsmiljö!?

– Kaj Johansson,
legitimerad sjuksköterska ?
www.vardnet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida