Tung sommar får sjuksköterskor att sluta visar Vårdförbundets enkät

Tung sommar får sjuksköterskor att sluta visar Vårdförbundets enkät
För många har sommaren varit så tung att de valt att säga upp sig. Arkivbild: Mostphotos

Sommaren har varit ovanligt tuff och stressig visar en enkät bland Vårdförbundets lokala avdelningar. Övertid och extrapass gör att flera av de tillfrågade ordförandena befarar en flykt från yrket.

Övertidsuttag har varit mer regel än undantag under sommaren, svarar 95 procent av de 21 avdelningsordförandena i enkäten. 76 procent svarar att personalen har fått bonus för flyttad eller inställd semester och 57 procent anser att användningen av bemanningsföretag har ökat.

Trots dessa åtgärder rapporterar merparten av avdelningarna att det har varit en omfattande brist på specialistsjuksköterskor, men även på grundutbildade sjuksköterskor. Nästan hälften vittnar om brist på barnmorskor. Det har heller inte funnits tillräckligt med biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

En av de avdelningar som beskriver sommaren som tuff är Uppsala. Ordföranden, Annika Jonasson, befarar att det kommer ge fortsatta problem för vården under hösten. Uppsala har, liksom tio andra förbundsavdelningar, uppgett att enheter har fått stänga på grund av vikariebristen och att överbeläggningarna har ökat. För den decimerade personalstyrkan har det inneburit ökade påfrestningar och stress, fler sjukskrivningar samt sämre vårdmiljö.

Medlemmar lämnar yrket

Annika Jonasson menar att den ansträngda situationen har gjort det svårt för arbetsgivaren att behålla och rekrytera både grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor inom flera verksamheter.

– Vi ser nu en utveckling där medlemmarna inte byter arbetsplats utan helt och hållet lämnar yrket. Det saknas för tillfället 50 sjuksköterskor i landstinget. Personalen har tröttnat på usla arbetstider, obefintlig löneutveckling och bristande arbetsmiljöarbete, säger hon till Vårdfokus.

Även inom primärvården i Uppsala har sommarsituationen varit svår, enligt ordföranden. Det har inte gått att rekrytera biomedicinska analytiker och i stället har biomedicinare fått ta över deras arbetsuppgifter. Det är en yrkesgrupp som saknar legitimation.

Flyttade patienter och extrapass

I enkäten rapporterar Vårdförbundets avdelningar även om patienter som fått flyttas mellan länets sjukhus och att ambulanser har omdirigerats till andra sjukhus än där de hör hemma. I Uppsala har ambulanspersonalen fått flytta två arbetspass vardera från hösten till sommaren. Hur personalen ska lyckas ta ut sina semestrar förstår inte Annika Jonasson.

I Gävleborg har bristen på sjuksköterskor medfört att undersköterskor fått ta över deras arbetsuppgifter, samtidigt som vårdenhetschefer har tvingats gå in i direkt patientarbete. Nyutexaminerade sjuksköterskor har inte fått tillräckligt med tid för introduktion och även tvingats arbeta natt. Arbetsgivaren har därmed frångått policyn om att sjuksköterskor inte ska arbeta natt under det första yrkesåret. Det har lett till avvikelser och minst en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen.

Hundratals uppsägningar

I 14 av landstingen har den försämrade arbetssituationen lett till flera uppsägningar, enligt Vårdförbundets lokalavdelningar. Värst är det i Östergötland, där ordförande Patrizia Bjerkegren bedömer att 130 personer har valt att byta arbetsplats. Vårdfokus har tidigare berättat att det saknas ett 80-tal sjuksköterskor på Universitetssjukhuset i Linköping som nu tvingas att stänga vårdplatser, minska bemanningen och säga nej till patienter som uppsöker akuten.

Även på andra håll vittnas det om massavhopp. I Stockholm beräknas 100 personer ha sagt upp sig, i Västerbotten ett 50-tal.

Jani’ Stjernström, ordförande i Västmanland, uppger att det för tillfället saknas 60 sjuksköterskor i hela landstinget. Ett antal vårdplatser har stängts. Allra värst är situationen på kirurgen, där tolv sjuksköterskor har sagt upp sig. Arbetsgivaren har meddelat att de fackliga organisationerna kommer att bjudas in för att diskutera hur situationen ska förbättras, men Vårdförbundet har ännu inte fått någon inbjudan.

Nej till höjd ingångslön

– Vi vet att arbetsgivaren säger nej till de sjuksköterskor som kräver 24 000 kronor i ingångslön. Det ser vi som väldigt kortsiktigt och ineffektivt eftersom kostnaderna för övertid och vårdskador ökar i stället. Det är ett dåligt vägval av landstinget eftersom vårdgarantin inte längre är säkrad, säger Jani´ Stjernström.

Hon berättar att ett ökat användande av övertid skapar ett stort behov av ledighet, samtidigt som det blir allt svårare att ta ut sin semester.

– Det ser vi allvarligt på, problemen kommer att släpa med under hösten. Vi tror att det blir en hårt pressad situation, med fortsatt brist på personal och stängda vårdplatser, säger Jani´ Stjernström.

Fortsatt brist i höst

Nästan tre av fyra avdelningar anser att brist på arbetskraft kommer att bestå under hösten. Den krisande ekonomin på Skånes universitetssjukhus ledde nyligen till att ett anställningsstopp infördes trots att fem dödsfall förra året misstänks bero på överbeläggningar. Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundets Skåneavdelning, är djupt kritisk till att det blir så här – år efter år.

– Vi påtalar varje gång att det inte är ett bra sätt att skapa en ekonomi i balans. Man utgår från att personalstyrkan är statisk, men så är det inte, det försvinner ju alltid personal av olika anledningar. När det sker får man en undertalighet som riskerar att leda till en djupt försämrad patientsäkerhet och arbetsmiljö, säger Mats Runsten.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida