Tvisteförhandling om ambulansraster gav Vårdförbundet rätt

Tvisteförhandling om ambulansraster gav Vårdförbundet rätt

Ambulanspersonalen i Västmanland fick inte ut sin rast inom de fem timmar som lagen säger. När arbetsgivaren dessutom tog bort ersättning för en halvtimme hade Vårdförbundet fått nog och kallade till tvisteförhandling.

– Det känns skönt att ha kommit överens. Nu har arbetsgivaren samma syn som vi på hur lag och avtal ska tolkas, säger Jani Stjernström, Vårdförbundets ordförande i Västmanland.

Det var i september förra året som arbetsgivaren la budet på 30 minuters rast per arbetspass för all ambulanspersonal i Västmanland, omkring 150 personer.  Ända sedan november hade Vårdförbundet försökt förhandla fram en bättre överenskommelse.

 Indragen rast

Vårdförbundet ansåg att personalen behövde minst 45 minuter för mat och återhämtning Men den kampen förlorades då Arbetsmiljöverket i slutet av mars meddelade att man inte såg någon anledning att ingripa så länge rasten inte var kortare än en halv timme och personalen fick sin rast inom fem timmar.

Då var halvtimmesregeln redan införd, arbetsgivaren hade inte brytt sig om att invänta Arbetsmiljöverkets bedömning. Personal som arbetade dagtid skulle få sin rasthalvtimme någon gång mellan halv tolv och två. 

Den rast som personalen har rätt till måste tas ut inom fem timmar, sedan är den förverkad.

– Men nu har det ofta gått sex timmar, ibland sju-åtta timmar innan de har fått sin halvtimme. När arbetsgivaren har sett att deras bil är inne på stationen och inte på utryckning har personalen fått besked om att de kan ta rast. Men då har de fått löneavdrag för halvtimmen i stället för övertid för den indragna rasten, säger Jani Stjernström.

I början av förra veckan lämnade Vårdförbundet in en tvisteanmälan och sent i fredags eftermiddag hölls förhandlingen.

Återkoppling i september 

– Vi har fått rätt i sak, det känns skönt. Vi har enats om att ersättning ska utgå, och att det är övertid, då personalen inte får sin rast inom fem timmar. Dessutom ska arbetsgivaren göra en förutsättningslös översyn av möjliga förbättringsområden och göra ett omtag när det gäller scheman och raster, säger Jani Stjernström.

Tvisteförhandlingen är ajournerad i väntan på att verksamheten ska hitta förslag till lösningar. De ska presenteras i september. Då får förbundet se om arbetsgivaren hållit vad man lovat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida