Undermålig arbetsmiljö på ambulansen i Finspång

Ett vite på 60 000 kronor väntar ambulansentreprenören Sirius Humanum om företaget inte tar krafttag mot den dåliga psykosociala arbetsmiljön på ambulansen i Finspång. Arbetsmiljöverket har inspekterat och för att slippa betala ska en lång rad brister ha åtgärdats före den första juni.

Arbetsmiljöverket upptäckte till exempel att arbetsgivaren inte hade brytt sig om de psykosociala risker som skyddsombudet hade hittat efter att ha genomfört en enkät bland personalen. Nu måste Sirius Humanum omedelbart åtgärda allvarliga risker och anlita experthjälp för att få hjälp att göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan för att förebygga olyckor och ohälsa.

– Folk mår dåligt, känner sig dåligt bemötta eller inte sedda av arbetsgivaren. Nu hoppas vi på en ändring, säger sjuksköterskan Michael Svensson som arbetat på ambulansen i Finspång i 18 år och nu blivit Vårdförbundets skyddsombud.

Ta sakkunnig hjälp

Det var efter en begäran av Kommunals skyddsombud i januari om att Arbetsmiljöverket skulle ge ambulansföretaget ett föreläggande som verket gjorde en inspektion på arbetsplatsen i Finspång. Vårdförbundet hade inte något skyddsombud då.

Arbetsmiljöverket kräver nu att Sirius anlitar sakkunnig hjälp för att ta fram tydliga rutiner för hur det lokala systematiska arbetsmiljöarbetet i Finspång ska bedrivas så att skyddsombud och medarbetare kan medverka. Och se till att arbetsledare med arbetsmiljöuppgifter har aktuella kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen och tillräckliga resurser och befogenheter för arbetet.

– Jag har påpekat att vi har alldeles för få arbetsplatsträffar sedan Sirius tog över för drygt tre år sedan. Vi hade en i kvartalet förut men nu ska varannan vara tillsammans med de andra tre stationerna i Östergötland. Det är inte bra, arbetsplatsträffarna är enda gången vi ser vår närmsta chef och eftersom folk mår så dåligt behöver vi diskutera lokala problem de två timmarna, hävdar Michael Svensson.

Då rutiner tas fram ska skyddsombud och personal få vara med och påverka. Hittills har inte skyddsombudet fått någon information när tillbud har inträffat och det har inte funnits rutiner för hur tillbud ska sammanställas och användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Negligerat hot och våld

Personalenkäten visade på stora risker för hot och våld i arbetet. Det är något också arbetsgivaren har konstaterat men trots att de riskerna inte har minskat har den handlingsplan som företaget tidigare tagit fram inte genomförts, skriver Arbetsmiljöverket och kräver åtgärder.

Inför verksamhetsförändringar ska tydliga rutiner för riskbedömning och tidsatta handlingsplaner tas fram.

Under inspektionen berättade skyddsombudet att schemaändringar som försämrade arbetsmiljön hade genomförts utan att förändringarna riskbedömdes. Arbetsmiljöverket kräver därför att rutiner för det tas fram och att en riskbedömning görs i efterhand av det ändrade arbetstidsschemat.

Du arbetade mellan klockan nio på morgonen och nio på kvällen i går och har samma schema i dag. Får du matuppehåll under den tiden?

– Nej, det har vi inga. Det kan gå långa tider innan vi äter. Vi förväntas komma mätta och utvilade till vårt arbete. Efter sex timmar ska vi kunna kontakta driftcentralen om vi vill ta en snabb korv någonstans. Det finns en del att jobba med, men vi får ta de stora sakerna först, säger Michael Svensson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida