”Undermåligt arbete – borde inte få betalt”

Konsulten Mantec har gjort ett så dåligt arbete att de inte borde få betalt. Det hävdar huvudskyddsombuden på Sundsvalls sjukhus, och anser sig har stöd av sjukhusdirektören.

Om en hantverkare gör ett dåligt arbete behöver man inte betala för det. Samma sak bör gälla för Mantec, som inte har gjort ett fullgott jobb.

Ungefär så resonerar huvudskyddsombuden på Sundsvalls sjukhus, när de uppmanar arbetsgivaren att inte betala Mantecs fakturor.

– Mantec har inte presenterat ett tillräckligt tydligt och bra underlag. Fast själva tycker de att de har gjort det, säger Margaretha Sandström, Vårdförbundets huvudskyddsombud.

Sjukhusdirektören är också kritisk

Huvudskyddsombuden tycker sig ha stöd för sin uppfattning i det svar de fick från sjukhusdirektören Sigbjörn Olofsson på sin 66a-anmälan.

– Han skriver att han har beslutat att göra ett ”omtag” både när det gäller patientsäkerheten och arbetsmiljön. Siffermaterialet från Mantec ska ”säkerställas” och en rad frågor ska ”preciseras”, säger Margaretha Sandström.

Sjukhusdirektören begär också att konsultrapporten kompletteras så att den blir en helhet och inte bara ”ett sammandrag”. Hans slutsats är att det kommer att krävas mer tid för att få fram underlaget.

Vill se uppdraget

Om Mantecs dåliga jobb beror på ett otydligt uppdrag från landstinget eller på företaget självt vill Margaretha Sandström inte uttala sig om just nu.

– Vi har begärt att få se hur uppdraget ser ut. Innan dess är det svårt att säga vad som är skälet till den undermåliga rapporten, säger hon.

I morgon fredag träffas huvudskyddsombuden igen för att ta ställning till fortsättningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida