Universitetssjukhuset i Malmö inför helgtjänstgöring varannan vecka

För att få ekonomin i balans inför Universitetssjukhuset Mas i Malmö helgtjänstgöring varannan vecka.

26 augusti 2009

Samtliga verksamheter ska senast den 30 september presentera en plan för genomförandet. Senast den 1 december i år ska de nya schemana börja gälla.

Vissa verksamheter undantas dock, exempelvis operation och andra enheter där det mesta av arbetet sker mitt i veckorna eller där inget arbete utförs under helgerna.

– Vi är medvetna om att personalen kommer att uppfatta det här som negativt. Vi tycker inte själva att det är bra. Men beroende på den ekonomiska situationen har vi inget val, säger personalchefen Lisbet Hedenus.

Facket informerades

De fackliga organisationerna informerades i dag av sjukhusledningen.

– Vi befarar att personalomsättningen och sjukskrivningarna kommer att öka och att det kommer att bli svårare att rekrytera personal till sjukhuset. Det här är en återgång till 70-talets arbetstidsmodeller. Skillnaden är att då fanns det mer personal, säger Mats Runsten, vice ordförande i Vårdförbundets avdelning i Skåne.

Vårdförbundet kommer nu att begära att konsekvensanalyser görs. Inte minst för att se hur man ska kunna uppfylla arbetstidslagens krav på elva timmars dygnsvila.

Kortare återhämtning

– Med helgtjänstgöring varannan vecka kommer personalen definitivt att få kortare återhämtning mellan arbetspassen. De får arbeta fler kvällar som följs av tidiga morgnar, säger Mats Runsten.

Vårdförbundet och de andra fackförbunden kan inte hindra arbetsgivaren från att införa tätare helgtjänstgöring då detta inte finns reglerat i lag.

Redan vid årets början meddelade Universitetssjukhuset Mas att kostnaderna måste minska med 200 miljoner kronor under innevarande år och ytterligare 100 miljoner nästa år. I juli infördes anställningsstopp. Beslut har tagits om att minska antalet helårsarbetande med mellan 350 och 500, i första hand genom att inte tillsätta tjänster som blir lediga vid pensioneringar och genom att inte förlänga vikariat. Men det har alltså inte räckt för att få ekonomin i balans.

Genom att införa helgtjänstgöring varannan vecka räknar sjukhuset med att spara cirka 30 miljoner kronor.

I somras togs ett liknande beslut på Helsingborgs lasarett. Även lasarettet i Trelleborg är på väg att gå över till helgtjänstgöring varannan vecka.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida