Universitetssjukhuset i Örebro hotas av vite

Arbetsmiljöverket kräver att Örebro läns landsting reder upp den ohållbara situationen på akutmottagningen på Universitetssjukhuset. Annars väntar böter på 100 000 kronor.

– Akuten på Universitetssjukhuset är en lång följetong suckar May Andersson, huvudskyddsombud för Vårdförbundet i Örebro län.

För fem år sedan gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på akuten. Det besöket ledde till sju nya sjukskötersketjänster.

Men utvecklingen har inte stått still. Antalet besök har ökat kraftigt och vårdplatserna på sjukhuset har blivit färre. Nu är läget etter värre.

– På lång sikt måste landstinget se över sjukhusets, ja hela vårdens organisation, säger May Andersson. På kort sikt måste sjukhuset skjuta till mer pengar så att man kan anställa fler sjuksköterskor.

Hinner inte gå på toaletten

Som det är nu hinner de som jobbar på akuten inte ta ut raster, äta lunch, ja, knappt gå på toaletten.

– Och så måste de få vara lediga när de är lediga. Nu rings de in – och de arbetar redan varannan helg, säger May Andersson.

Hon är också kritisk mot att akuten bemannas med för oerfarna läkare – många av dem är AT-läkare och alltså fortfarande under utbildning.

– Det stockar upp flödet på akuten. Många patienter blir liggande i väntan på röntgenundersökningar och provsvar. Det ställer andra krav på omvårdnaden på akuten.

Var fjärde patient borde ej kommit

Landstinget har också gjort en undersökning om det är ”rätt patienter” som kommer till akuten. Undersökningen visade att mer än var fjärde patient hade kunnat tas om hand på en annan vårdnivå.

En liten delseger är att landstinget drog tillbaka det sparkrav på tre miljoner kronor som låg på akuten. Det skedde efter Arbetsmiljöverkets inspektion i slutet av förra året.

Men Arbetsmiljöverket ställde efter sin senaste inspektion krav på fler åtgärder. När landstinget svarade för några dagar sedan bedömde inspektionen att det inte var tillräckligt. Nu har sjukhuset på sig fram till den 1 maj att presentera tillräckliga åtgärder. Annars väntar 100 000 kronor i böter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida