Uppsalas politiker fick kunskap om personalens arbetsvillkor

Uppsalas politiker fick kunskap om personalens arbetsvillkor
Förre riksdagsledamoten Lennart Hedquist (M) var en av de politiker som tog sig tid att lyssna på Vårdförbundets synpunkter vid uppvaktningen i Uppsala. Foto: Lasse Modin

”Det hade vi ingen aning om”, sa Uppsalapolitikerna när medlemmarna berättade om hur de har det på jobbet. Nu hoppas Vårdförbundets förtroendevalda att de nyvunna insikterna ska leda till satsningar i kommande budget.

Manifestationen mot låga löner och dåliga arbetsvillkor i Uppsala häromdagen följdes upp med mingel för landstingspolitiker och medlemmar i Vårdförbundets lokaler. Vice ordföranden i Uppsala, Kristin Sibbmark Williamsson, beskriver det som en succé.

Förvånade politiker

Det kom omkring 50 personer – hälften politiker och hälften medlemmar. Medlemmarna berättade om sin arbetsvardag, politikerna i landstingsfullmäktige lyssnade intresserat – och blev förvånade.

– De hade till exempel ingen aning om att det finns ett konsultbolag, Ledningsbolaget, som har i uppdrag att pressa ned bemanningstalet på sjukhuset, säger hon.

Går på knäna

Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett av de sjukhus i landet som försöker spara pengar genom att minska antalet anställda enligt den norm som Ledningsbolaget har räknat fram – utan hänsyn till vårdtyngd. Vid minglet berättade en av sjuksköterskorna om vad det har lett till på hennes klinik.

– Personalen har följt anvisningarna och de håller budget – men till priset av att många är sjukskrivna. De som inte är det går på knäna, sa hon.

Att Ledningsbolaget har fått ett sådant uppdrag av sjukhuset kände politikerna inte till, enligt Kristin Sibbmark Williamsson.

Hoppas på satsningar

Vad manifestationen och minglet kommer att leda till vet inte Kristin Sibbmark Williamsson. Men hon hoppas att politikernas nyvunna kunskap leder till satsningar i kommande budgetarbete.

– Missnöjet på Akademiska sjukhuset pyr på många håll. Jag hoppas att politikerna inser vilken kompetens som hotar att gå förlorad, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida