Uppskattning är en friskfaktor

1 augusti 2008

Brist på uppskattning är en hälsorisk. Personer som har svårt att koppla av från arbetet och som upplever en obalans mellan vad de satsar och vad de får ut i lön och uppskattning blir stressade. För att må bra krävs en balans mellan ansträngning och belöning. Det visar en avhandling från Mittuniversitetet där modellen Effort-reward imbalance, som mäter psykosocial stress, har studerats.

Avhandlingen heter Aspects of the effort reward imbalance model of psychosocial stress in the work environment.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida