Hyrsjuksköterskor

Utgifterna skenar

Utgifterna skenar
Vårdfokus granskning visar att kostnaderna för hyrsjuksköterskor ökat med 400 procent på några år. Vårdförbundet vill se bättre villkor för den fast anställda personalen.

Landstingen har aldrig lagt så mycket ?pengar på hyrsjuksköterskor som under 2015. Där de inte används är det enklare att driva på för bra ?villkor visar undantaget Örebro.?

Redan när Vårdfokus för ett par år sedan granskade användandet av bemanningsbolag var tongångarna alarmistiska. Landstingen tycktes ha svårare än någonsin att rekrytera personal.?

Vår uppföljning visar att det bara var början. Sedan 2011 har kostnaderna ökat med 400 procent, från cirka 157 miljoner till 785 miljoner kronor (se grafik längst ner eller genom att klicka på länken). ?

I reella tal är läget värst i Region Skåne. Kostnaderna ökade från 43,7 miljoner under 2014 till 110,4 miljoner kronor förra året. Beroendet av bemanningsföretag hänger delvis ihop med att en stor mängd lokala arbetstidsavtal sades upp 2011 och 2012. De har inte ersatts med något nytt som lockar personal.??

— Nu sitter vi förvisso i förhandlingar med regionen. Men det är ju inte så att de hoppar jämfota över våra yrkanden. Snarare försöker de decimera det vi föreslår och komma undan billigt. Vilket är detsamma som att skjuta sig själv i foten, säger Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundet Skåne.?

Samtidigt har regionen beslutat att vara oberoende av inhyrda sjuksköterskor under 2016. Det ska ske bland annat genom en förändrad lönestruktur, rekrytering utomlands och nya arbetssätt som gör att kompentensen används rätt. Skånes universitetssjukhus har infört glesare helgtjänstgöring, två av fem helger, samt högre tillägg för arbete på obekväm arbetstid.??

Mats Runsten anser att flera av förslagen är pappersprodukter som inte förbättrar rekryteringsläget. Han förutspår att kostnaderna för bemanningsbolag kommer att öka med ytterligare 30-40 miljoner kronor under 2016.?

— Våra medlemmar vill ha hälso­samma arbetstider och en god utveck­-?ling av grundlönen. I dagsläget kom?penseras de snarast för en dålig arbetsmiljö. Nu måste regionen på allvar börja konkurrera med bemannings­bolagens villkor, säger han.

?I Region Örebro är läget det rakt motsatta. Hyrsjuksköterskor har alltid använts med försiktighet, och under de två senaste åren har det inte skett alls. Regionen ville inte göra om samma misstag som på läkarsidan, där den fasta personalen lockades över till de anlitade bemanningsbolagen.?

— Beslutet fattades från början av cheferna i hälso och sjukvården. Vi är glada att vi har hållit fast vid det, dels av ekonomiska skäl, men också för att utvecklingen är svår att stoppa när man väl gett sig in på det spåret, säger Maria Åkesson, hr-direktör i Örebroregionen. ?

Att hyrpersonal inte använts har dessutom gjort det lättare för Vårdförbundet att driva på för bättre villkor. Det finns helt enkelt mer pengar till satsningar. Löneutvecklingen har varit bra i Örebro de senaste tre åren och den akademiska specialisttjänstgöringen, AST, är på gång.?

Men i början av förra året var det kris och regionen övervägde att temporärt ta in hyrbolag. Vårdförbundet sa inte nej, men föreslog alternativa lösningar för att göra arbetsplatsen mer attraktiv. ??

Sahra Strandberg, ordförande i avdelning Örebro, anser att hyrbolagen sällan levererar bra vård för pengarna i ett litet län som Örebro. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med personal som har de rätta kompetenserna att hyra ut.

?— Det kostar mer än vad det smakar. Som ett yrkesförbund måste vi värna om att vården utförs på ett bra sätt, säger hon. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida