Bemanning

Uttröttade sjuksköterskor i Lund säger upp sig

Uttröttade sjuksköterskor i Lund säger upp sig
Vårdförbundets huvudskyddsombud Leena Keränen är en av dem som kräver arbetsmiljöåtgärder av arbetsgivaren.

14 av 24 sjuksköterskor på gynekologiavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund har sagt upp sig. De är trötta på att vara underbemannade, på att inte veta om de måste arbeta dubbla pass och på att ledningen inte lyssnar på dem.

Nu är situationen på gynekologiavdelningen i Lund så allvarlig att huvudskyddsombuden för Vårdförbundet, Kommunal och Läkarförbundet har lämnat en 6:6a-anmälan till arbetsgivaren. Presenteras ingen åtgärdsplan snart kommer skyddsombuden överväga att vända sig till Arbetsmiljöverket.

– Arbetsmiljön för våra medlemmar har varit pressad länge och vi har upplevt att ledningen inte har gjort tillräckligt. Nu har situationen eskalerat, säger Leena Keränen, huvudskyddsombud för Vårdförbundet.

Patienter från andra kliniker

Gynekologiavdelningen i Lund tar emot akut svårt sjuka patienter och utför avancerad kirurgi. För att lösa vårdplatssituationen inom förvaltningen under sommaren vårdas nu även patienter från andra kliniker – medicin, kirurgi, ortopedi och onkologi – på avdelningen.

– Det här är en speciell avdelning, med ofta svårt sjuka patienter, där medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter och med sammanhållningen. Men nu är deras ork slut. Det här håller inte längre.

Elva sa upp sig i juni

Medarbetarna har länge försökt göra ledningen uppmärksam på underbemanning, stress och hög sjukfrånvaro. Den dåliga arbetsmiljön har diskuterats på arbetsplatsmöten och i skyddskommittémöten, men inte förrän i juni, när elva sjuksköterskor hade sagt upp sig, fick förvaltningsledningen kännedom om frågan, enligt Leena Keränen.

– Medarbetarna kräver inget stort. De vill ha en rimlig arbetssituation där de hinner ta rast och där de vet att de kan gå hem efter ett arbetspass. De vill också att schemaläggningen fungerar så att de inte – förutom att sköta sina arbetsuppgifter – även måste lösa den akuta bemanningen.

Dålig kommunikation

Leena Keränen berättar om en stor frustration över att ledningen inte har lyssnat trots att både medarbetare och fackligt förtroendevalda har beskrivit det pressade läget. När skyddsombuden häromdagen lämnade över sin anmälan med krav på åtgärder fick de veta att ledningen har en handlingsplan – men upplevelsen, både från medarbetare och fack, är att den inte har kommunicerats ut till dem.

– Arbetsgivarens åtgärd hittills har varit att minska antalet vårdplatser från tolv till åtta, vilket bara har lett till överbeläggningar och till att medarbetarna fortfarande måste jobba dubbla arbetspass alldeles för ofta.

Verksamhetschefen beklagar

I en intervju i SVT Nyheter säger verksamhetschefen att de kommer att behöva minska antalet vårdplatser ytterligare och bemanna med fler sjuksköterskor – om det behövs med inhyrd personal som tillfällig lösning. Verksamhetschefen beklagar situationen och säger att åtgärder har vidtagits den senaste tiden, men att allt nu har ställts på sin spets.

I den gemensamma 6:6 a-anmälan som huvudskyddsombuden har lämnat till arbetsgivaren kräver de bland annat lösningar på bemanningen, på hur arbetet på avdelningen ska vara organiserat, på förbättrad schemaläggning och hur man ska komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron.

Skyddsombuden har krävt att få ett svar från arbetsgivaren redan på måndag.

– Det är kort tid, men det är för att situationen har varit dålig så länge. Det ska inte behöva gå så här lång tid innan ledningen lyssnar. Nu behövs en långsiktig plan för hur de ska kunna behålla sin personal – annars slutar sjuksköterskorna efter sommaren, säger Leena Keränen.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida