Vad är egentligen arbetsförmåga?

30 april 2008

Begreppet arbetsförmåga är för dåligt definierat, anser forskaren Gun Johansson vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet i Stockholm. Hennes hypotes är att arbetsförmåga är beroende både av hälsa och av i vilken grad arbetet kan anpassas efter individens behov och möjligheter. Möjligheterna att påverka när, var och hur man ska arbeta tror hon har stor betydelse. Gun Johansson ska studera 1 430 anställda inom vård och omsorg, tillverkningsindustri och administration. Har hälsa och möjligheterna att själv påverka arbetet samma betydelse för arbetsförmågan inom olika branscher? Det är en av frågorna hon vill ha svar på.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida