”Våga se våld mot äldre”

Först när personalen inom äldreomsorgen får utbildning om våld vågar de se det och ge den som utsätts för våldet stöd och hjälp. Det framkom vid en offentlig utfrågning på temat "våld mot äldre" som socialutskottet höll i går.

Vid utfrågningen presenterades forskningsresultat, statistik och olika myndigheters och intresseorganisationers åtgärder för att förebygga och komma tillrätta med våld mot äldre.

Margareta Larsson, enhetschef, och Eva Andersson, planeringsledare, berättade hur Lundby stadsdelsförvaltning i Göteborg arbetar för att hjälpa våldsutsatta äldre omsorgstagare.

För några år sedan formulerades riktlinjer för hur våld mot omsorgstagare ska hanteras i Lundby. All omsorgspersonal i hemtjänsten utbildas sedan dess i att lära sig vad våld är, att våga se att det förekommer, hur de ska agera när de misstänker att någon är utsatt och att fråga om hon eller han är utsatt för våld. Det har gett resultat.

Tar tag i situationen

– Nu vågar de ta tag i situationen, det förekom inte innan vi startade projektet. När personal tidigare märkte att det var något som inte stämde hemma hos en omsorgstagare visste de inte vad de skulle göra. Nu har de lärt sig att vara mer lyhörda för de äldres behov. De talar om vad de ser och frågar vad som har hänt, berättar Margareta Larsson.

Personalen vet numera också vad den kan erbjuda. Det kan handla om stöd för att anmäla händelsen och att följa med till sjukhuset. Om den utsatta kvinnan – det är oftast kvinnor – förnekar att hon har blivit misshandlad talar personalen om att de uppfattar att något ändå har hänt, att de är oroliga för henne och att de inte vågar lämna henne ensam. Därefter ringer de sin chef och rådgör om vad som ska göras. De ser alltid till att kvinnorna vet vart de ska vända sig och att de har telefonnummer till kvinnojouren.

”Alla borde känna igen tecken på våld”

Enligt Margareta Larsson och Eva Andersson är personalen positiv till den utbildning och de riktlinjer som den har fått för sitt arbete.

– Nu förstår de vad det handlar om och tycker att alla människor borde få lära sig att se tecknen på våld och övergrepp i nära relationer, säger Eva Andersson.

Sedan utbildningarna startade har flera drabbade fått hjälp av Lundby stadsförvaltning, exempelvis genom stödsamtal, stöd vid läkarbesök och hjälp med att skaffa egen lägenhet.

Du som vill veta mer om riktlinjerna i Lundby kan kontakta Eva Andersson, e-post: eva.andersson@lundby.goteborg.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida