Våld. Sjuksköterskor extra utsatta

9 juni 2010

Anställda inom vård, skola och omsorg är extra drabbade av hot, våld och trakasserier. ”Det är ett växande problem”, säger Jan Grönlund, vice vd för Afa försäkring.

Siffror för åren 2006 till 2008 visar att sjuksköterskor stod för 25 procent av de 548 godkända arbetsolycksfallen, siffran för läkare är bara 3 procent. Psykiatrisjuksköterskor är särskilt utsatta och står för 8 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida