Våldet är en del av arbetet

30 april 2008

Nästan en fjärdedel av vårdare vid sjukhem rapporterar att de har utsatts för våld i sitt arbete flera gånger i veckan. Hälften har varit utsatta åtminstone en gång i månaden. Det visar en doktorsavhandling från institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet.

På enheter där våld var vanligast hade fler vårdtagare beteendeförändringar och större behov av hjälp med till exempel påklädning. Våldet gör vårdarna uppgivna och de börjar se det som en del av sitt arbete. De är besvikna över att inte få stöd från chefer och enligt avhandlingen finns det en risk för att våld inom sjukhemsvården ses som normalt och därmed accepteras.

Avhandlingen heter: Våld mot vårdare i sjukhemsvård.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida