Varannan helg hävs i Helsingborg

Det är inte bara på universitetssjukhuset i Malmö som ledningen vill riva upp beslut om helgtjänstgöring varannan helg för personalen. I dag meddelade ledningen på Helsingborgs lasarett att personalen från och med april ska jobba något färre helger än i dag.

8 februari 2010

– Reaktionen hittills från personalen är att det känns jätteskönt. Men de är inte nöjda utan vill få en återgång till två helger av fem. Som det är nu mår de inte bra. Många upplever att de alltid är på jobbet och att de inte får någon återhämtning, säger Cecilia Kadanik, strategisk ledare på Vårdförbundet Skånes lokalexpedition Nordväst.

Fram till våren 2009 arbetade merparten av personalen 2 helger av 5. För att spara pengar beslutade ledningen att personalen i fortsättningen skulle arbeta 2,25 helger av 5, det vill säga var tredje helg samt en lördag eller söndag.

Semesterschema permanentades

Under semesterperioden skärptes schemaläggningen ytterligare och helgtjänstgöring varannan helg infördes, vilket sker varje år under semestern. I september beslutade dock ledningen att personalen skulle fortsätta arbeta varannan helg.

– Det var ett tillfälligt beslut som gjordes i syfte att få till stånd ett trendbrott i kostnadsutvecklingen. Nu ser vi att resultatet blir bättre än prognosen, varför vi beslutat att återgå till 2,25 av 5 helger, säger sjukhuschefen Lisbeth Cederwald.

Hon säger att det inte hade gått långsiktigt att låta personalen arbeta varannan helg med tanke på hur tuff arbetsmiljön är. Däremot tycker inte att det är för mycket begärt att arbeta 2,25 av 5 helger. Enligt Lisbeth Cederwald innebär det en helg extra vårterminen och en på höstterminen. Men det kan lika gärna innebära en sönderslagen helg ytterligare var femte arbetsvecka.

Många bakslag för personalen

Förutom tätare helgtjänstgöring tvingades personalen på Helsingborgs lasarett i fjol att arbeta mer till en lägre kostnad på grund av att arbetsgivaren sade upp ett lokalt avtal som hade gällt ända sedan privatiseringstiden. Fler blev tvungna att varva dag-natt-tjänstgöring. Dessutom räknades arbetspassen om så att personalen fick fler turer.

– Många säger att de snart inte orkar mer. Flera har börjat se sig om efter ett annat jobb, säger Cecilia Kadanik.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida