Varannan helg kvar i Malmö

Regeln om att merparten av personalen ska arbeta varannan helg kvarstår på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Åtminstone tills vidare.

Bent Christensen, chef för Skånes universitetssjukhus, Sus, hade hoppats på ett beslut om upphävande av varannan helg redan under gårdagens ledningsmöte. Så blev det inte.

Vid ledningsgruppens möte förra måndagen vittnade flera om otrivsel och risk för personalflykt till följd av den påtvingade varannan-helg-tjänstgöringen. Samtidigt har vissa verksamheter beviljats dispens från kravet på att arbeta varannan helg, vilket upplevs som orättvist. En annan upplevd orättvisa är att även medarbetare på kliniker som har en budget i balans drabbas.

 

Olika beroende på ort

 

Sedan sammanslagningen av universitetssjukhusen i Lund och Malmö blir villkoren dessutom olika för medarbetarna på de båda orterna, trots att de nu arbetar på samma sjukhus. I Lund finns inget krav på tjänstgöring varannan helg.

Men eftersom kravet på besparingar kvarstår beslutade ledningen i går att verksamhetscheferna på sjukhuset i Malmö nu ska inventera sina verksamhetsområden för att se hur de kan lösa problemen på varje enskild klinik.

– Om de kan visa att de kan spara lika mycket pengar på något annat sätt än genom tätare helgtjänstgöring hävs regeln. Antingen på enskilda kliniker eller för sjukhuset totalt. Det viktiga är att besparingen genomförs, säger sjukhusets mediestrateg Per Längby.

Utvärdering i maj

Mavis Owusu, Vårdförbundets huvudskyddsombud på Sus i Malmö, har i flera omgångar försökt att få arbetsgivaren att häva beslutet om tätare helgtjänstgöring men inte fått något gehör för sina krav.

– Men i maj ska det göras en utvärdering och då får vi se om det verkligen gett de besparingar som avsågs. Jag tvivlar på det, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida